Wpisanie do rejestru wyborców w części A/B

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
ul. Pl.1 Maja 20
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. 52 38 67 410 fax. 52 38 56 241

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o wpisani do rejestru wyborców w części A/B
2. Dowód osobisty – do wglądu.

II. OPŁATY
- Bez opłat.

III. TERMIN ODPOWIEDZI
- Do 3 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - I piętro, pokój 204.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji w przypadku odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Szubinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji.

VI. UWAGI
Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców osoby, o której mowa w ustawie wydaje Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza w terminie 3 dni od daty wniesienia wniosku, zapewniając niezwłocznie jej doręczenie wnioskodawcy.
Wyborcy, którzy mogą być wpisani do rejestru wyborców w miejscu stałego zamieszkania:
- stałe zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały,
- nigdzie niezamieszkali, przebywający stałe na obszarze gminy,
- stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały,
- obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej nie bedący obywatelami polskimi, stałe zamieszkali na obszarze gminy lub miasta Mrocza, uprawnieni do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej  Polskiej

VII. ZAŁACZNIKI
- Wniosek o dopisanie do rejestru wyborców w częsci A/B. pobierz wniosek (851kB) pdf
- pisemna deklaracja pobierz deklaracje (531kB) pdf

VIII. PODSTAWA PRAWNA
1.Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz.U.Nr 21, poz.112 z póź.zm.),
2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r.w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim  Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. Nr 158 poz.941)

metryczka


Wytworzył: Sebastian Mazur (24 października 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (24 października 2005, 11:04:52)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (27 marca 2014, 08:31:47)
Zmieniono: Zmiana druków

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5519