Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy.

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
ul. Pl. 1 Maja 20
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. 52 38 67 410 fax. 52 38 56 241

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej

2.Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej trwającego dłużnej niż               6 miesięcy
3. Dowód osobisty lub paszport

II. OPŁATY
 Brak opłaty za dokonanie czynności meldunkowych.

Opłata skarbowa za udzielenie pe3łnomocnictwa 17 zł.

Za pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu,zstępnemu lub rodzeństwu nie pobiera się opłaty.

III. TERMIN ODPOWIEDZI
 Niezwłocznie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
- Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - I piętro, pokój nr 204

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.

VI. UWAGI

Ustawa z dnia 24 września 2010r nie przewiduje wydania zaświadczenia o zgłoszeniu wyjazdu za granice.Zaświadczenie w2ydajesie na wniosek zainteresowanego.Zgodnie z art.1 ust.1pkt 1,lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014r, poz.1628 ze zm.) wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.VII. ZAŁĄCZNIKI
Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP zgłoszenie wyjazdu za granice RP (1835kB) pdf

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP (1828kB) pdf

Pełnomocnictwo pełnomocnictwo (52kB) pdf

VIII. PODSTAWA PRAWNA
- ustawa z dnia 24 września 2010r o ewidencji ludności (Dz.U.z 2010r Nr 127, poz.1427 z póź. zm)

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2013r, poz.267 z

  póź.zm.)

- ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.z 2014r, poz.1628 ze zm.)

-rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2011r w sprawie określenia wzoru i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2011r Nr 220 poz.1306 z póź.zm.)

metryczka


Wytworzył: Sebastian Mazur (31 sierpnia 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (31 sierpnia 2005, 18:06:31)

Ostatnia zmiana: Barbara Biniakowska (20 października 2020, 12:16:31)
Zmieniono: zmiana druku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 15201