Zgłoszenie pobytu czasowego

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
ul. Pl. 1 Maja 20
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. 52 38 67 410 fax. 52 38 56 241

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Zgłoszenie pobytu czasowego – odrębny dla każdej meldującej się osoby, także dziecka – potwierdzony przez właściciela lub osobę dysponującą tytułem prawnym do lokalu.
Do wglądu:
2. Dowód osobisty  lub paszport
3. Decyzja o przydziale lokalu (tytuł prawny) – np.: umowa najmu, akt własności, wypis z księgi wieczystej, postanowienie o nabyciu spadku – oryginał dokumentu.

II. OPŁATY
- Brak opłaty za dokonanie czynności meldunkowych

-Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa 17 zł

-Za pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu nie pobiera się opłaty.

III. TERMIN ODPOWIEDZI
- Niezwłocznie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
- Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - I piętro, pokój nr 204

V. TRYB ODWOŁAWCZY
-----------------------

VI. UWAGI
1. Osoba meldująca się powinna uzyskać na formularzu  potwierdzenie faktu zamieszkania dokonane przez najemcę, właściciela lokalu.
2.Czynność zameldowania dokonuje się osobiście lub  przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach - innego dokumentu pozwalającego  na ustalenie tożsamości.

3.Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy , które podlega opłacie skarbowej  w wysokości 17 zł.

VII. ZAŁĄCZNIKI
zameldowanie na pobyt czasowy zameldowanie na pobyt czasowy (1838kB) pdf

Pełnomocnictwo PEŁNOMOCNICTWO.pdf (52kB) pdf

VIII. PODSTAWA PRAWNA
-ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010r.Nr 217, poz.1427 z póź.zm)

-ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz.267 z póź.zm)

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzoru i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2011r. Nr 220 poz.1306 z póź.zm)

metryczka


Wytworzył: Sebastian Mazur (31 sierpnia 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (31 sierpnia 2005, 17:54:06)

Ostatnia zmiana: Barbara Biniakowska (20 października 2020, 12:10:01)
Zmieniono: zmiana druku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7920