Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
ul. Pl. 1 Maja 20
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. 52 38 67 410 fax. 52 38 56 241

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące - odrębny dla  każdej osoby.
2. Dowód osobisty.
3. Odpis skrócony aktu urodzenia osoby niepełnoletniej nie posiadającej dokumentu tożsamości.

II. OPŁATY
- Brak opłaty.

III. TERMIN ODPOWIEDZI
- Niezwłocznie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
- Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - I piętro, pokój nr 204

V. TRYB ODWOŁAWCZY
-Nie przysługuje.

VI. UWAGI
1.Wymeldowania dokonuje się osobiście a w imieniu dzieci obowiązek meldunkowy wykonuje przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad dzieckiem faktyczną opiekę.                                                                                                        2.Wymeldowania można dokonać przez pełnomocnika legitymującego  się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego , a w uzasadnionych przypadkach - innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

VII. ZAŁĄCZNIKI
- Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego wymeldowanie z pobytu stałego (1853kB) pdf
- Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego  wymeldowanie z pobytu czasowego (1816kB) pdf

-Pełnomocnictwo PEŁNOMOCNICTWO.pdf (52kB) pdf

VIII. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006  r. Nr 139 poz. 993 z póź. zm.), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania  i wymeldowania  oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz.U. z 2012r, poz.1475).

metryczka


Wytworzył: Sebastian Mazur (31 sierpnia 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (31 sierpnia 2005, 17:59:15)

Ostatnia zmiana: Barbara Biniakowska (20 października 2020, 12:13:29)
Zmieniono: zmiana druku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6570