Zgłoszenie pobytu stałego

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
ul. Pl.1 Maja 20
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. 52 38 67 410 fax. 52 38 56 241

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Zgłoszenie pobytu stałego – odrębny dla każdej meldującej się osoby, także dziecka – potwierdzony przez właściciela lub osobę dysponującą tytułem prawnym do lokalu.
Do wglądu:
2. Dowód osobisty 
3. Decyzja o przydziale lokalu (tytuł prawny) – np.: umowa najmu, akt własności, wypis z księgi wieczystej, postanowienie o nabyciu spadku – oryginał dokumentu.

II. OPŁATY
Brak opłaty za dokonanie czynności meldunkowych

Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa 17 zł

Za pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu,zstępnemu lub rodzeństwu nie pobiera się opłaty.

III. TERMIN ODPOWIEDZI
Niezwłocznie

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
- Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - I piętro, pokój 204

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje

VI. UWAGI
1. Osoba meldująca się powinna uzyskać na formularzu „Zgłoszenie pobytu stałego” potwierdzenie faktu zamieszkania dokonane przez najemcę, właściciela lokalu.
2. Zameldowania można dopełnić przez pełnomocnika, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego,a w uzasadnionych przypadkach - innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

3.Osoba dokonuje zameldowania najpóźniej w 30 dniu od momentu zamieszkania osobiście lub poprzez pełnomocnika.

VII. ZAŁĄCZNIKI
Zgłoszenie pobytu stałego zameldowanie na pobyt stały (1875kB) pdf

Pełnomocnictwo PEŁNOMOCNICTWO.pdf (52kB) pdf

VIII. PODSTAWA PRAWNA
-ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010r. Nr 217, poz.1427 z póź.zm.)

-ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2013r.poz.267 z póź.zm.)

-ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.z 2014r.poz.1628 ze zm.)

-rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września m2011r. w sprawie określenia wzoru i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2011r. Nr 220poz.1306 z póż.zm.)

metryczka


Wytworzył: Sebastian Mazur (31 sierpnia 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (31 sierpnia 2005, 17:35:45)

Ostatnia zmiana: Barbara Biniakowska (20 października 2020, 12:04:37)
Zmieniono: zmiana druku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9215