Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
ul. Pl. 1 Maja 20
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. 52 38 67 410 fax. 52 38 56 241

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o właściciela lub najemcy lokalu w stosunku do osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 m-ce i nie dopełniła obowiązku wymeldowania.
2. Kserokopia dokumentu stwierdzającego, że jest właścicielem lokalu lub głównym najemcą, w którym zamieszkuje osoba, co do której będzie prowadzone postępowanie.
3. Dowód osobisty – do wglądu.

II. OPŁATY
Opłata skarbowa:
- za wydanie decyzji - 10,00 zł.

III. TERMIN ODPOWIEDZI
- 150 dni w sprawach, w których wymagane jest odwołanie przez sąd przedstawiciela.
- 120 dni w sprawach pozostałych.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
- Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - I piętro, pokój nr 204.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

VI. UWAGI

1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienie i złożenia w sekretariacie lub biurze prowadzącego sprawę.

Opłatę skarbową uiszcza się na konto Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, nr konta 03 8144 0005 2004 0040 0114 0003.


VII.  ZAŁĄCZNIKI
- Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego pobierz druk (156kB) pdf

VIII. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z póź. zm.).

metryczka


Wytworzył: Sebastian Mazur (31 sierpnia 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (31 sierpnia 2005, 18:23:14)

Ostatnia zmiana: Sebastian Kemnitz (27 lipca 2022, 12:19:30)
Zmieniono: Aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5908