Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzeń

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
ul. Pl. 1 Maja 20
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. 52 38 67 410 fax. 52 38 56 241

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.
2. Dowód osobisty osoby odpowiedzialnej za zorganizowanie zgromadzenia – do wglądu.

II. OPŁATY
- Brak.

III. TERMIN ODPOWIEDZI
1. Niezwłocznie – w przypadku, gdy spełnione są wymogi formalne potrzebne do zorganizowania zgromadzenia, organizator otrzymuje kopię zgłoszenia do Posterunku Policji i Straży miejskiej o mającym się odbyć zgromadzeniu.
2. Decyzja odmowna – 3 dni od dnia zawiadomienia, nie później niż 24 godz. przed  planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
- Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - I piętro, pokój nr 204.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (w sekretariacie lub referacie prowadzącym sprawę) w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji.

VI. UWAGI
1. W przypadku, gdy zgromadzenie organizowane jest na drodze publicznej, niezbędne jest uzyskanie zezwolenia od Zarządcy drogi.
2. Organizator zobowiązany jest złożyć wniosek nie wcześniej niż na 30 dni przed datą zgromadzenia i nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia.
3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w referacie prowadzącego sprawę.

VII. ZAŁĄCZNIKI
Brak

VIII. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. Nr 51 poz. 297 z póź. zm.).

metryczka


Wytworzył: Sebastian Mazur (3 września 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (3 września 2005, 16:27:04)

Ostatnia zmiana: Andrzej Śledzik (31 lipca 2012, 10:07:59)
Zmieniono: Zmiana treści.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5163