Zaświadczenie z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
ul. Pl. 1 Maja 20
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. 52 38 67 410 fax. 52 38 56 241

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców
2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, dowód osobisty, tytuł prawny  do lokalu do wglądu.

II. OPŁATY
Opłata skarbowa:
- za wydane zaświadczenie 17,00 zł.

- za dane osoby zmarłej do sporządzenia aktu dziedziczenia nie pobiera się opłaty

III. TERMIN ODPOWIEDZI
- Niezwłocznie nie dłużej niż 7 dni

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
- Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - I piętro, pokój nr 204.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenie o treści niezgodnej z żądaniem wnioskodawcy, wnosi się do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

VI. UWAGI
Wydanie zaświadczenia wymaga osobistego stawiennictwa lub moze być dokonane  przez pełnomocnika

Opłatę skarbową uiszcza się na konto Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, nr konta 03 8144 0005 2004 0040 0114 0003.

VII. ZAŁĄCZNIKI
- Wniosek o wydanie zaświadczenie z ewidencji ludności - Pobierz (30kB) pdf

VIII. PODSTAWA PRAWNA


rozdział 6 ustawy z dnia 24 września 2010r o ewidencji ludności (tj.Dz.U. z 2018r , poz.1382    ze  zm),

ustawa z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz.U. z 2018r poz.2096  ze zm.)
ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (tj.Dz.U. z 2018r poz.1044 ze zm.)

metryczka


Wytworzył: Sebastian Mazur (3 września 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (3 września 2005, 13:43:45)

Ostatnia zmiana: Barbara Biniakowska (9 stycznia 2019, 10:33:47)
Zmieniono: korekta załacznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9505