Finansowanie zadań oświatowych

Finansowanie zadań oświatowych

Informacja o zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji na 2021 rok

Informacja o zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji na 2021 rok i statystycznej liczbie uczniów  3.11.2021 r. [...]

metryczka