Wybory Samorządowe 2024

Wybory Samorządowe 2024

Uchwała Nr 2/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy z dnia 27 lutego 2024 r.

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. [...]

Uchwała nr 1/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. [...]

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy

Informacja o składzie siedzibie i dyżurach MKW [...]

POSTANOWIENIE NR 136/2024 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. [...]

POSTANOWIENIE NR 137/2024 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. [...]

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 23 lutego 2024 r.

Na podstawie art. 178 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Komisarz Wyborczy [...]

Zarządzenie NR 0050.24.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 lutego 2024 r.

w sprawie powołania Koordynatora Gminnego ds. informatyki, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia [...]

INFORMACJA O DANYCH TELEADRESOWYCH OSÓB WYKONUJĄCYCH ZADANIA ZWIĄZANE Z WYBORAMI ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024 R.

Lp.Imię i nazwisko Funkcja Numer kontaktowy adres e-mail1.Tomasz PasiekaUrzędnik Wyborczy507 699 688 urz-041002-1@pkw.gov.pl2.Dominika JaworskaGminny Koordynator Wyborczy52 386 74 39pkw-041002@pkw.gov.pl3.Monika PokoraRejestr i spis [...]

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024 r.

Na podstawie art. 422 w związku z art. 459 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich [...]

Obwieszczenie Starosty Nakielskiego z dnia 12 lutego 2024 r.

Na podstawie art. 422 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Starosta Nakielski podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 lutego 2024 roku

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych [...]

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w wyborach

Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej mogą głosować i kandydować w wyborach do rad gmin oraz głosować w wyborach wójtów, burmistrzów i [...]

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z dnia 7 lutego 2024 r.

Obywatele polscy mogą głosować i kandydować w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., pod warunkiem, że są ujęci w stałym [...]

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat z dnia 7 lutego 2024 r.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z [...]

Informacja o upływie terminów z dnia 7 lutego 2024 r.

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, [...]

Zarządzenie nr 0050.21.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 lutego 2024 r.

W sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz [...]

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast [...]

Uchwała nr 26/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r.

w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad [...]

Uchwała nr 25/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r.

w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i [...]

Postanowienie Nr 1/2024 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 8 stycznia 2024 r.

w sprawie podziału powiatu nakielskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu [...]

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2023 r.

Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) podaję do wiadomości publicznej liczbę radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu [...]

metryczka