Zamówienia poniżej 130 tys. złotych

Zamówienia poniżej 130 tys. złotych

Zakup oleju opałowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy

Burmistrz Miasta i Gminy w Mroczy zaprasza do złożenia oferty w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 [...]

Zakup oprogramowania biurowego dla Urzędu Miasta i Gminy Mrocza w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”

Burmistrz Miasta i Gminy w Mroczy zaprasza do złożenia oferty w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 [...]

Zakup oprogramowania sieciowego dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”

Burmistrz Miasta i Gminy w Mroczy zaprasza do złożenia oferty w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 [...]

Zakup oprogramowania sieciowego dla Urzędu Miasta i Gminy Mrocza w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”

Burmistrz Miasta i Gminy w Mroczy zaprasza do złożenia oferty w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 [...]

Zakup wraz z dostawą sprzętu sieciowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”.

Burmistrz Miasta i Gminy w Mroczy zaprasza do złożenia oferty w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji "Remont drogi gminnej nr 090718C w ciągu ul. Piotra w Mroczy od km 0+000 do km 0+565

Burmistrz Miasta i Gminy w Mroczy zaprasza do złożenia oferty w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. "Dostawa agregatu prądotwórczego do Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy"

Burmistrz Miasta i Gminy w Mroczy zaprasza do złożenia oferty w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 [...]

metryczka