Informacje dla przewoźników

INFORMACJA
dla przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13) oraz na mocy umowy użyczenia Nr 272.87.2012 z dnia 28. 08. 2012 r., Rada Miejska w Mroczy w dniu 31 sierpnia 2012 r. podjęła Uchwałę Nr XXVI/202/2012 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mrocza, udostępnionych przewoźnikom i operatorom, zasad korzystania z nich oraz opłat za korzystanie, która w dniu 16 października 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Zgodnie z jej zapisami, od 31 października 2012 r. na terenie Gminy Mrocza obowiązuje odpłatne korzystanie z przystanków dla nowo wydawanych zezwoleń.
Wykaz przystanków których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mrocza stanowi Załącznik Nr 1 do w/w uchwały - stan na dzień 31. 08. 2012 r.

Maksymalny okres, na jaki może zostać zawarta umowa wynosi 3 lata, natomiast harmonogram płatności przewiduje miesięczne lub kwartalne fakturowanie (do wyboru przez przez wnioskodawcę).

Powyższe informacje należy uwzględnić przy składaniu nowych wniosków o wyrażenie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mrocza.

Obecnie na etapie uzgodnień znajduje się porozumienie z Zarządem Województwa Kujwsko - Pomorskiego w sprawie przekazania w zarządzanie przystanków przy drogach wojewódzkich 241 (Wiele I, Wiele, Konstantowo, Mrocza ul. Kościuszki, Mrocza Plac 1 Maja, Krukówko, Krukówko wybudowanie, Kosowo) i 243 (Dąbrowice skrzyżowanie, Drzewianowo), znajdujących się w granicach terytorialnych Gminy Mrocza.

Dokumenty do pobrania:

 • Uchwała nr XXVI/202/12 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mrocza, udostępnionych przewoźnikom i operatorom, zasad korzystania z nich oraz opłat za korzystanie. Wejdź
 • Uchwała nr XXVI/91/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/202/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mrocza, udostępnionych przewoźnikom i operatorom, zasad korzystania z nich oraz opłat za korzystanie. Pobierz (148kB) pdf
 • Dziennik Urzędowy (publikacja) - Pobierz (201kB) pdf
 • Wzór umowy z przewoźnikiem - Pobierz (51kB) pdf
 • Oświadczenie o ilości zatrzymań na przystankach komunikacyjnych (można zastosować własny druk zawierający wymagane informacje) - Pobierz (68kB) word
 • Zarządzenie Nr 0050.505.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 września 2017 r. w sprawie Regulaminu zasad postępowania w zakresie regularnego i regularnego specjalnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym wejdź
  Załączniki edytowalne do Zarzadzenia:
  - Zal. nr 1 - Wniosek - Pobierz (113kB) word
  - Zal. nr 2 - Rozkład jazdy Pobierz (79kB) excel
  - Zal. nr 3 - Zobowiązanie - Pobierz (29kB) word
  - Zal. nr 4 - Wykaz pojazdów - Pobierz (43kB) word

Przystanki pozostające w gestii ZDP - Pobierz (765kB) pdf
Przystanki pozostające w gestii ZDW - w przygotowaniu

metryczka


Wytworzył: Sebastian Mazur (5 listopada 2012)
Opublikował: Sebastian Mazur (5 listopada 2012, 14:44:57)

Ostatnia zmiana: Sebastian Mazur (14 lipca 2020, 11:22:52)
Zmieniono: Aktualizacja uchwały zmieniającej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6398