Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 551) starsze obwieszczenia »Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię - Budowa farmy fotowoltaicznej i magazynu energii 'Wiele II' o mocy do 40 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 271 w miejscowości: Wiele, gm. Mrocza

08.05.2024

Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię - Budowa farmy fotowoltaicznej i magazynu energii 'Wiele II' o mocy do 40 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 271 w miejscowości: Wiele, gm. MroczaObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w Krukówku

08.05.2024

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w KrukówkuObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej i magazynu energii 'Wiele II' o mocy do 40 MW z infrastrukturą techniczną dz. 271 W

08.05.2024

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej i magazynu energii 'Wiele II' o mocy do 40 MW z infrastrukturą techniczną dz. 271 WObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w Rościminie

07.05.2024

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w RościminieObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

07.05.2024

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w SamsieczynkuObwieszczenie zawiadamiające strony o wystąpieniu o opinię do organów opiniujących - Budowa farmy fotowoltaicznej i magazynu energii 'Wiele I' o mocy do 40 MW dz. nr 267, 268 obr. Wiele

06.05.2024

Obwieszczenie zawiadamiające strony o wystąpieniu o opinię do organów opiniujących - Budowa farmy fotowoltaicznej i magazynu energii 'Wiele I' o mocy do 40 MW dz. nr 267, 268 obr. WieleObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa farmy fotowoltaicznej i magazynu energii 'Wiele I' o mocy do 40 MW dz. nr 267, 268 obr. Wiele

06.05.2024

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa farmy fotowoltaicznej i magazynu energii 'Wiele I' o mocy do 40 MW dz. nr 267, 268 obr. WieleObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w Witosławiu

06.05.2024

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w WitosławiuObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w Kosowie

06.05.2024

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w KosowieObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w Jadwigowie

06.05.2024

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w JadwigowieObwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie Wójta Gminy Sicienko - Farma fotowoltaiczna PV Murucin 3

30.04.2024

Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie Wójta Gminy Sicienko - Farma fotowoltaiczna PV Murucin 3Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej elektroenergetycznej SN15kV, nn 0,4kVw Mroczy

22.04.2024

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej elektroenergetycznej SN15kV, nn 0,4kVw MroczyObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w Drążnie

22.04.2024

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w DrążnieObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w Witosławiu

10.04.2024

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w WitosławiuObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów o opinię w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk. - 'Farma fotowoltaiczna PV Murucin 3' gmina Sicienko

02.04.2024

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów o opinię w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk. - 'Farma fotowoltaiczna PV Murucin 3' gmina SicienkoObwieszczenie o niewydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - 'Farma fotowoltaiczna PV Murucin 3' gmina Sicienko

02.04.2024

Obwieszczenie o niewydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - 'Farma fotowoltaiczna PV Murucin 3' gmina SicienkoObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie urządzenia wodnego stabilizującego warunki hydrologiczne w rezerwacie przyrody Jezioro Wieleckie

25.03.2024

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie urządzenia wodnego stabilizującego warunki hydrologiczne w rezerwacie przyrody Jezioro WieleckieObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w Samsieczynk

25.03.2024

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w SamsieczynkObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w Rościminie

25.03.2024

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w RościminieObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w Krukówku

25.03.2024

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w KrukówkuObwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 551) starsze obwieszczenia »