Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
ul. Pl. 1 Maja 20
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. 52 38 67 410 fax. 52 38 56 241

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o uznanie za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny.
2. Zaświadczenie o odbywaniu przez żołnierza służby wojskowej (dot. żołnierzy).
3. Orzeczenie o całkowitej niezdolności członka rodziny do pracy i samodzielnej egzystencji (I grupa inwalidztwa).
4. Orzeczenie sądu o ustanowieniu żołnierza opiekunem osoby niepełnosprawnej (ewentualnie).

II. OPŁATY
- Brak opłat.

III. TERMIN ODPOWIEDZI
- Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
- Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - I piętro, pokój nr 204.


V. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. UWAGI
1. O konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny orzeka Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza.
2. Decyzję Burmistrza doręcza się żołnierzowi i właściwemu organowi wojskowemu na piśmie wraz z uzasadnieniem.
3. Od decyzji Burmistrza, żołnierzowi oraz właściwemu organowi wojskowemu przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja ta może być zmieniona przez Wojewodę również z urzędu, jeżeli została wydana z naruszeniem przepisów prawa.
4. Ostateczne decyzje są wiążące dla dowódców jednostek wojskowych.

VII. ZAŁACZNIKI
Brak

VIII. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21 poz. 205 z póź. zm.)

metryczka


Wytworzył: Sebastian Mazur (3 września 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (3 września 2005, 16:40:00)

Ostatnia zmiana: Andrzej Śledzik (31 lipca 2012, 10:29:27)
Zmieniono: Zmiana treści.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7469