Poświadczenie własnoręczności podpisu

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
ul. Pl. 1 Maja 20
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. 52 38 67 410 fax. 52 38 56 241

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o poświadczenie własnoręczności podpisu.
2. Dowód osobisty osoby składającej podpis lub inny dokument potwierdzający tożsamość– do wglądu urzędnika.
3. Wypisane upoważnienie bez podpisu osoby upoważniającej ( własnoręczny podpis musi zostać złożony w obecności urzędnika).
4. Wypisane oryginalne druki rentowe z ZUS lub KRUS ( ZUS Rp-9 i ZUS Rp-8)  bez podpisów osób składających oświadczenia lub deklaracje.

II. OPŁATY
Opłata skarbowa od czynności urzędowej:
- za poświadczenie własnoręczności podpisu na upoważnieniach – od każdego podpisu – 9 złotych, ( Cz. II, poz. 7 załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635),
- za poświadczenie własnoręczności podpisu na dokumentach do ZUS-u lub KRUS-u - czynność nie podlega opłacie skarbowej ( art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. B, ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

III. TERMIN ODPOWIEDZI
Sprawa jest załatwiana bez zbędnej zwłoki chyba, że wymagane jest poświadczenie w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
- Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - I piętro, pokój nr 204.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
----------------------------

VI. UWAGI
Konieczny jest osobisty kontakt osoby, której dotyczy dana sprawa z pracownikiem Referatu – jeśli osoby nie mogą dotrzeć do Urzędu z uwagi na wiek lub chorobę, pracownik potwierdza własnoręczność podpisu w miejscu zamieszkania tych osób.
Opłatę skarbową uiszcza się na konto Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, nr konta 03 8144 0005 2004 0040 0114 0003.

VII. ZAŁĄCZNIKI
- Wniosek o poświadczenie własnoręczności podpisu plik do pobrania (57kB) pdf .

VIII. PODSTAWA PRAWNA
1) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki(Dz. U. Nr 27 poz. 185 z 2007 r.) - na upoważnienia do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz dokumentów z urzędów i instytucji, a także na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie.
2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno – rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń ( Dz. U. Nr 10, poz. 49 z późn. zm.),
3) art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.)

metryczka


Wytworzył: Sebastian Mazur (3 września 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (3 września 2005, 14:52:19)

Ostatnia zmiana: Andrzej Śledzik (31 lipca 2012, 10:05:17)
Zmieniono: Zmiana treści.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8631