Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
ul. Pl. 1 Maja 20
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. 52 38 67 410 fax. 52 38 56 241

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o przeprowadzenie zbiórki publicznej.
2. Dowód osobisty osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie zbiórki – do wglądu.

II. OPŁATY
- Za zezwolenie pobiera się opłatę w wysokości 82,00 zł.

III. TERMIN ODPOWIEDZI
- 7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
- Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - I piętro, pokój nr 204.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (w sekretariacie lub referacie prowadzącym sprawę) w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

VI. UWAGI
1. Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone jedynie:
- stowarzyszeniom zarejestrowanym w sądzie,
- organizacjom posiadającym osobowość prawną
- fundacjom zorganizowanym dla przeprowadzenia określonego celu.
2. O wynikach zbiórki i sposobie zużytkowania zebranych darów organizator winien powiadomić w ciągu miesiąca od dnia jej zakończenia, Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza oraz ogłosić w lokalnej prasie.
3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w referacie prowadzącym sprawę.

Opłatę skarbową uiszcza się na konto Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, nr konta 03 8144 0005 2004 0040 0114 0003.

VII. ZAŁĄCZNIKI
Brak

VIII. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22 poz. 162 z póź. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o sposobach przeprowadzania zbiórek publicznych oraz kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 69 poz. 638 z póź. zm.).

metryczka


Wytworzył: Sebastian Mazur (3 września 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (3 września 2005, 16:30:38)

Ostatnia zmiana: Andrzej Śledzik (31 lipca 2012, 10:11:59)
Zmieniono: Zmiana treści.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5758