2004r.

2004r.

Zarządzenie Nr 111/04/Z

w sprawie przekazania pierwszego wyposażenia do Gimnazjum im. Jana Pawła II zakupionego przez Urząd Miasta i Gminy w Mroczy w ewidencję Gminnego Zespołu Oświaty. [...]

Zarządzenie Nr 110/04/Z

w sprawie stawek opłat za ogrzewanie. [...]

Zarządzenie Nr 109/04/Z

w sprawie sposobu realizacji uchwał podjętych na XXV Sesji rady Miejskiej w Mroczy w dniu 29 grudnia 2004 r. [...]

Zarządzenie Nr 108/04/Z

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2004 r. [...]

Zarządzenie Nr 105/04/Z

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego. [...]

Zarządzenie Nr 107/04/Z

w sprawie czynszu za lokale użyteczności publicznej. [...]

Zarządzenie Nr 106/04/Z

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2004 r. [...]

Zarządzenie Nr 104/04/Z

w sprawie wydzierżawienia lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza z przeznaczeniem na działalność usługowo - handlową. [...]

Zarządzenie Nr 103/04/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. [...]

Zarządzenie Nr 102/04/Z

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 101/04/Z

w sprawie sposobu wykonania uchwał podjętych na XXIV Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 3 grudnia 2004 r. [...]

Zarządzenie Nr 100/04/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60.000 EURO w trybie zamówienia przetargu nieograniczonego na:1) dostawę wyposażenia [...]

Zarządzenie Nr 99/04/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. [...]

Zarządzenie Nr 98/04/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego. [...]

Zarządzenie Nr 97/04/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego. [...]

Zarządzenie Nr 93/04/Z

w sprawie ustalenia ceny przyjęcia odpadów komunalnych na składowisko odpadów w Ostrowie - Gmina Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 96/04/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego. [...]

Zarządzenie Nr 95/04/Z

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2005 r. [...]

Zarządzenie Nr 94/04/Z

w sprawie czynszu za lokale użytkowe oraz pomieszczenia gospodarcze i garaże. [...]

Zarządzenie Nr 92/04/Z

w sprawie uchwalenia projektu budżetu miasta i gminy na 2005 r. [...]

Zarządzenie Nr 91/04/Z

w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 90/04/Z

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2004 r. [...]

Zarządzenie Nr 89/04/Z

zmieniające Zarzadzenie Nr 115/03/Z z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz pomieszczeń gospodarczych i garaży. [...]

Zarządzenie Nr 88/04/Z

w sprawie utworzenia samodzielnego stanowiska d/s wspierania przesiębiorczości i programów rozwoju. [...]

Zarządzenie Nr 87/04/Z

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXIII Sesji RAdy Miejskiej w Mroczy w dniu 22 października 2004 r. [...]

Zarządzenie Nr 86/04Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. [...]

Zarządzenie 85/04/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. [...]

Zarządzenie 84/04/Z

w sprawie zbycia mienia stanowiącego własność  komunalną będącego w zarządzie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "AWICENNA" [...]

Zarządzenie Nr 83/04/Z

w sprawie zimowego utrzymania dróg w okresie zimy 2004/2005. [...]

Zarządzenie Nr 82/04/Z

w sprawie zmiany opłat za dzierżawę gruntów pod kioskami i pawilonami oraz alei owocowych stanowiących mienie komunalne gminy na 2005 r. [...]

Zarządzenie Nr 81/04/Z

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza z przeznaczeniem na działalność usługowo - handlową. [...]

Zarządzenie Nr 80/04/Z

wsprawie powołania komisji odbioru inwestycji pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wiele i Białowieża". [...]

Zarządzenie Nr 79/04/Z

w sprawie opracowania projektu Regulaminu na 2005 r. określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy szczegółowe warunki obliczania [...]

Zarządzenie Nr 78/04/Z

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego. [...]

Zarządzenie Nr 77/04/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60.000 EURO w trybie zamówienia przetargu nieograniczonego na urządzenie terenu i [...]

Zarządzenie Nr 74/04/Z

w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji pod nazwą "Budowa drogi gminnej Mrocza - Dąbrowice - I etap". [...]

Zarządzenie Nr 76/04/Z

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego. [...]

zarządzenie Nr 75/04/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego. [...]

Zarządzenie Nr 73/04/Z

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2004 r. [...]

Zarządzenie Nr 72/04/Z

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 24 września 2004 r. [...]

Zarządzenie Nr 71/04/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego. [...]

Zarządzenie Nr 70/04/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego. [...]

Zarządzenie Nr 69/04/Z

w sprawie określenia zasad opracowywania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu Gminy Mrocza na 2005 r. [...]

Zarządzenie Nr 68/04/Z

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 67/04/Z

w sprawie wydzierżawienia lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza z przeznaczeniem na działalność usługowo - handlową. [...]

Zarządzenie Nr 66/04/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60.000 EURO w trybie zamówienia przetargu nieograniczonego na ulepszenie nawierzchni [...]

Zarządzenie Nr 65/04/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60.000 EURO w trybie zamówienia przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu [...]

Zarządzenie Nr 64/04/Z

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2004 r. [...]

Zarządzenie Nr 63/04/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego. [...]

Zarządzenie Nr 62/04/Z

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXI Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 27 sierpnia 2004 r. [...]

Zarządzenie Nr 61/04/Z

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004 r. [...]

Zarządzenie Nr 60/04/Z

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/04/Z z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia stawek roboczogodzin i usług w Zakładzie Robót Publicznych w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 59/04/Z

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert oraz powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego. [...]

Zarządzenie Nr 58/04/Z

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego. [...]

Zarządzenie Nr 57/04/Z

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 56/04/Z

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza z przeznaczeniem na działalność usługowo - handlową. [...]

Zarządzenie Nr 55/04/Z

zmieniające Zarządzenie Nr 125/03/Z Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych oraz podpisywania pism i korespondencji. [...]

Zarządzenie Nr 54/04/Z

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2004 r. [...]

Zarządzenie Nr 53/04/Z

w sprawie najmu lokalu [...]

Zarządzenie Nr 52/04/Z

w sprawie umowy najmu lokalu położonego w Mroczy przy ul. 5 stycznia 3. [...]

Zarządzenie Nr 51/04/Z

w sprawie zmiany powierzchni użytkowej przedpokoju lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ul. 5 stycznia 3. [...]

Zarządzenie Nr 50/04/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60.000 EURO w trybie zamówienia przetargu nieograniczonego na ulepszenie [...]

zarządzenie Nr 49/04/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60.000 EURO w trybie zamówienia przetargu nieograniczonego na ulepszenie [...]

Zarządzenie Nr 48/04/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60.000 EURO w trybie zamówienia przetargu nieograniczonego na dowożenie uczniów z [...]

Zarządzenie Nr 47/04/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60.000 EURO w trybie zamówienia przetargu nieograniczonego na dowożenie uczniów [...]

Zarządzenie Nr 46/04/Z

w sprwie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. [...]

Zarządzenie Nr 45/04/Z

w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego [...]

Zarządzenie Nr 44/04/Z

w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego. [...]

Zarządzenie Nr 43/04/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60.000 EURO w trybie zamówienia przetargu nieograniczonego na dostawę wagi [...]

Zarządzenie Nr 42/04/Z

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XX Sesji Rady Miejskiej w Mroczy wdniu 28 czerwca 2004 r. [...]

Zarządzenie Nr 41/04/Z

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2004 r. [...]

Zarzadzenie nr 40/04/Z

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XIX Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 28 maja 2004 r. [...]

Zarządzenie Nr 39/04/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. [...]

Zarządzenie Nr 38/04/Z

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2004 r. [...]

Zarządzenie Nr 37/04/Z

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborzczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r. [...]

Zarządzenie Nr 36/04/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr 35/04/Z

w sprawie wydzielenia środków przeznaczonych na doprowadzenie do należytego stanu sanitarno - higienicznego sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Witosławiu. [...]

Zarządzenie Nr 34/04/Z

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XVIII Sesji Rady miejskiej w Mroczy w dniu 23 kwietnia 2004 r. [...]

Zarządzenie Nr 33/04/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. [...]

Zarządzenie Nr 32/04/Z

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XVII sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 26 marca 2004 r. [...]

Zarządzenie Nr 31/04/Z

w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego socjalnego. [...]

Zarządzenie Nr 29/04/Z

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza z przeznaczeniem na działalność usługowo - handlową. [...]

Zarządzenie Nr 28/04/Z

w sprawie objęcia opieką socjalną członków rodziny po zmarłym pracowniku zlikwidowanej z dniem 31 sierpnia 2003 r. Szkoły Podstawowej w Kosowie. [...]

Zarządzenie Nr 27a/04/Z

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza z przeznaczeniem na działalność usługowo - handlową. [...]

Zarządzenie Nr 27/04/Z

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń oraz wyborczych plakatów przez Komitety Wyborcze uprawnione do zgłaszania kandydatów na posłów w wtborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych [...]

Zarządzenie Nr 26/04/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. [...]

Zarządzenie Nr 25/04/Z

w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 23/04/Z

w sprawie wprowadzenia stawek roboczogodzin w Zakładzie Robót Publicznych w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 24-04-Z

w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego socjalnego. [...]

Zarzadzenie Nr 22/04/Z

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XVI sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 27 lutego 2004 r. [...]

Zarządzenie Nr 20/04/Z

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Witosławiu. [...]

zarządzenie Nr 19/04/Z

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną. [...]

Zarządzenie Nr 18/04/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru oferty w przetargu nieograniczonym lokalnym na realizację projektu pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków" lokalizacja w miejscowości Mrocza, ul. Akacjowa  - finansowanego w ramach [...]

Zarządzenie Nr 17/04/Z

w prawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru oferty w przetargu nieograniczonym lokalnym na realizację projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami" lokalizacja w miejscowościach Wiele, Białowieża - [...]

Zarządzenie Nr 16/04/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru oferty w przetargu nieograniczonym lokalnym na realizację projektu pn. "Budowa drogi gminnej Mrocza - Dąbrowie - I Etap" lokalizacja w miejscowości Mrocza, Dąbrowice - finansowanego w [...]

Zarządzenie Nr 15/04/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla ocenyi wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług w zakresie szacowania nieruchomości. [...]

Zarządzenie Nr 14/04/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług geodezyjnych. [...]

Zarządzenie Nr 13/04/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwstorskiego w kompleksowym zakresie [...]

Zarządzenie Nr 12/04/Z

w sprawie zmiany najmu lokalu mieszkalnego komunalnego. [...]

Zarządzenie Nr 11/04/Z

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego komunalnego. [...]

Zarządzenie Nr 10/04/Z

w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego socjalnego. [...]

Zarządzenie Nr 9/04/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. [...]

Zarządzenie Nr 8/04/Z

w sprawie zmiany głównego najemcy lokalu mieszkalnego. [...]

Zarządzenie Nr 7/04/Z

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Witosławiu. [...]

Zarządzenie Nr 6/04/Z

w sprawie powołania w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 5/04/Z

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XV sesji Rady Miejskiej Mroczy w dniu 30 stycznia 2004r [...]

Zarządzenie Nr 4/04/Z

w sprawie powołaniaw komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. [...]

Zarządzenie Nr 3/04/Z

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Witosławiu. [...]

Zarządzenie Nr 2/04/Z

w sprawie powołania komisji di opracowania Wieloletniego Programu Gospodarowania zasobem Mieszkaniowym Gminy Mrocza na lata 2004 - 2008. [...]

Zarządzenie Nr 1/04/Z

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XIV sesji Rady Miejskiej Mroczy w dniu 30 grudnia 2003 r. [...]

metryczka