2019r.

2019r.

Zarządzenie Nr 0050.250.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Zarządzenie Nr 0050.249.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej współwłasność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.248.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 grudnia 2019 r.

zmieniające Zarządzenie nr 0050.247.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mroczaz dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia odpłatności za korzystaniez urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych  stanowiących  własność Gminy Mrocz [...]

Zarządzenie Nr 0050.246.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XV Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 20 grudnia 2019 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.244.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 grudnia 2019 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.385.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za wynajem pomieszczeń w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Gmina Mrocza jest organem [...]

Zarządzenie Nr 0050.243.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.242.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.241.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.240.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.239.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie wynajmu pomieszczenia gospodarczego stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.238.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie wynajmu lokalu użytkowego stanoowiącego mienie Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.236.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 9 grudnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Zarządzenie Nr 0050.237.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 9 grudnia 2019 r.

w sprawie odwołania Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.235.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 9 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XIV Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 6 grudnia 2019 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.233.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 grudnia 2019r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadań pn. 1. „Przebudowa drogi gminnej nr G090724C w ciągu ulicy Rzecznej od km 0+000 do km 0+246, od km 0+246 do km 0+253, od km 0+253 do km [...]

Zarządzenie Nr 0050.227.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XIII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 22 listopada 2019 r.- [...]

Zarządzenie nr 0050.228.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. „Odbudowa wewnętrznej drogi gminnej w Witosławiu, na odcinku od km 0+000 do  km 0+425 oraz od km 0+563 do km 1+131, zlokalizowanej na d [...]

Zarządzenie Nr 0050.226.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2019 rok.- plik pdf - [...]

Zarządzenie nr 0050.223.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. „Remont rowów melioracyjnych będących własnością Gminy Mrocza, nr R-R 12, R-R 25, R-R 26, R-R 26a wraz z przepustem w drodze gminnej [...]

Zarządzenie Nr 0050.225.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.219.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Zarządzenie Nr 0050.221.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw monitorowania realizacji zadania pn.: „Modernizacja dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” [...]

Zarządzenie Nr 0050.220.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw monitorowania realizacji zadania pn.: „Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy” [...]

Zarządzenie nr 0050.218.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Mrocza na 2020 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2020-2038.- część 1 - [...]

Zarządzenie Nr 0050.217.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 6 listopada 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa przekracza kwotę [...]

Zarządzenie nr 0050.214.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Zarządzenie nr 0050.215.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy [...]

Zarządzenie nr 0050.213.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 października 2019r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.212.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 25 października 2019 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.211.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 października 2019r.

w sprawie odwołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.210.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 października 2019r.

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy pełnomocnictwa do realizacji projektu "Aktywnie w świat - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaka w gminie Mrocza" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu [...]

Zarządzenie Nr 0050.209.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 października 2019r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych o nr 1305/27, 1305/28, 1305/29, 1305/30, 1305/36 i 1305/37 położonych w Mroczy przy ul. Piastowskiej i [...]

Zarządzenie Nr 0050.208.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 października 2019r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych o nr 1305/12, 1305/15 oraz 999/18 położonych w Mroczy [...]

Zarządzenie nr 0050.203.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 października 2019 r.

w sprawie zimowego utrzymania dróg w okresie zimy 2019/2020 [...]

Zarządzenie Nr 0050.207.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 października 2019r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie nieruchomości gruntowej położonej w Jeziorkach Zabartowskich, oznaczonej numerem ewidencyjnym 44/2, na [...]

Zarządzenie Nr 0050.206.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 października 2019r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie nieruchomości gruntowej położonej w Krukówku, oznaczonej numerem ewidencyjnym 171/4, na okres do 3 la [...]

Zarządzenie Nr 0050.205.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 października 2019r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie nieruchomości gruntowej położonej w Witosławiu, oznaczonej numerem ewidencyjnym 30/26, na okres do 3 l [...]

Zarządzenie nr 0050.204.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 października 2019r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.201.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 października 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2019 rok.- plik pdf - [...]

Zarządzenie nr 0050.200.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 października 2019r.

w sprawie przedsięwzięć wykonywanych po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego [...]

Zarządzenie Nr 0050.197.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 października 2019 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XI Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 27 września 2019 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.198.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 października 2019r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.195.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 września 2019r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nr 798/5 i 798/6 przeznaczonych na cele inwestycyjne tj. zabudowę produkcyjno - magazynową połozone w Mroczy prze [...]

Zarządzenie Nr 0050.196.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 września 2019r.

w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z toalet publicznych na terenie Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.192.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.191.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.190.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.189.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn. "Odbudowa drogi gminnej nr  090166C relacji Orle - Orle Cmentarz, na odcinku od km 0+ 000 do km 0 + 395" [...]

Zarządzenie Nr 0050.188.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 września 2019 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.184.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia    11 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia [...]

Zarządzenie Nr 0050.186.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 września 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru oferty   w postępowaniu   o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty [...]

Zarządzenie Nr 0050.187.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 września 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru oferty   w postępowaniu   o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty [...]

Zarządzenie Nr 0050.185.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 września 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2019 rok [...]

Zarządzenie nr 0050.184.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 września 2019 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Zarządzenie nr 0050.183.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 września 2019 roku

w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu Gminy Mrocza na 2020 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.180.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 września 2019 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na X Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 30 sierpnia 2019 r. [...]

Zarządzenie nr 0050.181.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 września 2019 r.

w sprawie udziału w przeprowadzeniu terenowego ćwiczenia obronnego z elementami obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego pk. "KOBRA-19" we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami [...]

Zarządzenie Nr 0050.179.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 2 września 2019r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.178.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 2 września 2019r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.177.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 2 września 2019r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza                                          [...]

Zarządzenie Nr 0050.175.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 sierpnia 2019r.

w sprawie przedsięwzięć wykonywanych po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego [...]

Zarządzenie Nr 0050.174.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 sierpnia 2019r.

w sprawie wizualnej prezentacji materiałów wyborczych w czasie kampanii wyborczej na terenie Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.169.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, dla których Gmina Mrocza jest organem [...]

Zarządzenie Nr 0050.173.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 sierpnia 2019r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.172.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 sierpnia 2019r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.171.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 sierpnia 2019r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.170.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 sierpnia 2019r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.168.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Zarządzenie Nr 0050.166.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2019 rok- plik pdf -   [...]

Zarządzenie Nr 0050.167.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie  nieruchomości gruntowych położonych w Witosławiu oznaczonych numerem ewidencyjnym 22/4 oraz 22/5,na [...]

Zarządzenie Nr 0050.164.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Zarządzenie Nr 0050.165.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 sierpnia 2019r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.163.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 sierpnia 2019 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na IX Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 7 sierpnia 2019 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.159.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 2 sierpnia 2019 r.

w sprawie zwołania zebrania stałych mieszkańców Sołectwa Witosław uprawnionych do głosowania w wyborach Sołectwa. [...]

Zarządzenie Nr 0050.158.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2019 rok- plik pdf - [...]

Zarządzenie Nr 0050.156.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 lipca 2019r.

w sprawie zwołania zebrania stałych mieszkańców Sołectwa Wyrza uprawnionych do głosowania w wyborach organów Sołectwa [...]

Zarządzenie Nr 0050.155.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 lipca 2019r.

w sprawie powołania rzeczoznawców do spraw szacowania wartości rynkowej zwierząt w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych i zaraźliwych, zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego, środków żywienia zwierząt oraz sprzętu na [...]

Zarządzenie Nr 0050.154.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 lipca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru oferty   w postępowaniu   o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty [...]

Zarządzenie Nr 0050.153.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 lipca 2019r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.152.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 lipca 2019r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.151.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 9 lipca 2019r.

w sprawie powołania komisji i określenia procedury przeprowadzenia publicznego losowania wniosków o dotacje w ramach programu ochrona powietrza 2019 przy udziale funduszy z Powiatu Nakielskiego [...]

Zarządzenie Nr 0050.149.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 2 lipca 2019r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań administracyjnych [...]

Zarządzenie Nr 0050.148.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2019 rok.- plik pdf - [...]

Zarządzenie Nr 0050.147.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 czerwca 2019r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.146.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 czerwca 2019r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.145.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 czerwca 2019r.

w sprawie zwołania zebrania stałych mieszkańców Sołectwa Witosław uprawnionych do głosowania w wyborach organów Sołectwa [...]

Zarządzenie Nr 0050.144.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 czerwca 2019r.

w sprawie zwołania zebrania stałych mieszkańców Sołectwa Wyrza uprawnionych do głosowania w wyborach organów Sołectwa [...]

Zarządzenie Nr 0050.143.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 czerwca 2019r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań administracyjnych [...]

Zarządzenie Nr 0050.142.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 czerwca 2019r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji [...]

Zarządzenie Nr 0050.141.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 czerwca 2019r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań administracyjnych [...]

Zarządzenie Nr 0050.140.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 czerwca 2019r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań administracyjnych [...]

Zarządzenie Nr 0050.139.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnej w Mroczy będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym [...]

Zarządzenie Nr 0050.135.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie nieruchomości gruntowej położonej w Wielu, oznaczonej numerem ewidencyjnym 54/3, na okres do 3 lat [...]

Zarządzenie Nr 0050.134.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie nieruchomości gruntowej położonej w Witosławiu, oznaczonej numerem ewidencyjnym 30/26, na okres do 3 [...]

Zarządzenie Nr 0050.133.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie części nieruchomości gruntowej położonej w Kosowie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/1, o pow. 0,0317 [...]

Zarządzenie Nr 0050.132.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie części nieruchomości gruntowej położonej w Kosowie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/1, o pow. 0,0202 [...]

Zarządzenie nr 0050.126.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Zarządzenie nr 0050.125.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 czerwca 2019 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na VIII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 7 czerwca 2019 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.124.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.123.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.122.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.121.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 3 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie części nieruchomości gruntowej położonej w Witosławiu, oznaczonej numerem ewidencyjnym 18/15, na [...]

Zarządzenie Nr 0050.120.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 3 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie części nieruchomości gruntowej położonej w Kosowie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 24/10, na okres do [...]

Zarządzenie Nr 0050.119.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 3 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie części nieruchomości gruntowej położonej w Kosowie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/1, na okres do 3 [...]

Zarządzenie Nr 0050.118.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 3 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie części nieruchomości gruntowej położonej w Kosowie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/1, na okres do 3 [...]

Zarządzenie Nr 0050.117.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 3 czerwca 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.115.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Zarządzenie Nr 0050.116.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie powołania zespołu do obsługi wyborów do Izb Rolniczych zarządzonych na dzień 28 lipca 2019r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.113.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2019 rok.- plik pdf - [...]

Zarządzenie Nr 0050.114.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 maja 2019r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.112.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 maja 2019r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.111.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 maja 2019r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.110.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 maja 2019r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych o nr 1305/12, 1305/15 oraz 999/18 położonych w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.108.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 maja 2019r.

w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Mrocza za 2018 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.106.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 17 maja 2019 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.105.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia    9 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia [...]

Zarządzenie Nr 0050.107.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 17 maja 2019 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.102.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Mrocza, w wyborach do Parlamentu [...]

Zarządzenie Nr 0050.105.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 9 maja 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Zarządzenie Nr 0050.104.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 maja 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych o nr 1305/27, 1305/28, 1305/29, 1305/30, 1305/31, 1305/33, 1305/35, 1305/36 i 1305/37 położonych w Mroczy [...]

Zarządzenie nr 0050.103.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 2 maja 2019 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na VII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 26 kwietnia 2019 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.102.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Mrocza, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. [...]

Zarządzenie nr 0050.100.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2019 rok- plik pdf - [...]

Zarządzenie nr 0050.99.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie oddania w użyczenie gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.98.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.97.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.96.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.95.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.94.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.93.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Zarządzenie nr 0050.90.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 566/2 o powierzchni 0,50 m2 położonej w Mroczy. [...]

Zarządzenie nr 0050.89.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy pełnomocnictwa do realizacji projektu „Dobra szkoła w gminie Mrocza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Zarządzenie Nr 0050.88.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.87.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.86.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Zarządzenie Nr 0050.85.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Zarządzenie Nr 0050.84.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2019 rokplik pdf - [...]

Zarządzenie Nr 0050.83.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie części nieruchomości gruntowej położonej w Kosowie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 24/10, na okres do [...]

Zarządzenie Nr 0050.82.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie części nieruchomości gruntowej położonej w Kosowie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/1,na okres do 3 [...]

Zarządzenie Nr 0050.81.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 kwietnia 2019r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nr 798/5 i 798/6 przeznaczonych na cele inwestycyjne tj. zabudowę produkcyjno - magazynową połozone w Mroczy prze [...]

Zarządzenie Nr 0050.80.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Zarządzenie Nr 0050.77.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 2 kwietnia 2019 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na VI Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 29 marca 2019 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.79.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 2 kwietnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.78.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 2 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej [...]

Zarządzenie Nr 0050.75.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.74.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Zarządzenie Nr 0050.69.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za  2018 rokplik pdf - Uwaga !!!Plik podpisany cyfrowo spakowano darmowym programem 7-zip. Aby otworzyć plik, należny pobrać obydwie części na dysk komputera, a [...]

Zarządzenie Nr 0050.73.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie części nieruchomości gruntowej położonej w Kosowie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 24/10, na okres do [...]

Zarządzenie Nr 0050.72.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie części nieruchomości gruntowej położonej w Kosowie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/1,na okres do 3 [...]

Zarządzenie Nr 0050.71.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.70.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.68.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.67.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.66.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.65.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie części nieruchomości gruntowej położonej w Kosowie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 24/10,na okres do [...]

Zarządzenie Nr 0050.64.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie części nieruchomości gruntowej położonej w Kosowie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/1,na okres do 3 [...]

Zarządzenie Nr 0050.63.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie części nieruchomości gruntowej położonej w Witosławiu, oznaczonej numerem ewidencyjnym 18/15,o pow. [...]

Zarządzenie Nr 0050.62.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie części nieruchomości gruntowej położonej w Witosławiu, oznaczonej numerem ewidencyjnym 18/15, o [...]

Zarządzenie Nr 0050.61.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie nieruchomości gruntowej położonej w Drzewianowie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 166,na okres do 3 lat [...]

Zarządzenie Nr 0050.60.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.59.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.57.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Zarządzenie Nr 0050.56.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 marca 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.55.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 marca 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.54.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 marca 2019 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na V Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 1 marca 2019 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.52.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 marca 2019r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.50.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 marca 2019r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.49.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, związanych z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.48.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych o nr 1305/27, 1305/28, 1305/29, 1305/30, 1305/31, 1305/33, 1305/35, 1305/36 i 1305/37 położonych w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.47.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie nieruchomości gruntowej położonej w Mroczy, oznaczonej numerem ewidencyjnym 470/5, na okres do 3 lat [...]

Zarządzenie Nr 0050.46.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie nieruchomości gruntowej położonej w Mroczy, oznaczonej numerem ewidencyjnym 781/11, na okres do 3 lat [...]

Zarządzenie Nr 0050.45.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie nieruchomości gruntowej położonej w Witosławiu, oznaczonej numerem ewidencyjnym 30/24, na okres do 3 l [...]

Zarządzenie Nr 0050.44.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie nieruchomości gruntowej położonej w Witosławiu, oznaczonej numerem ewidencyjnym 30/26, na okres do 3 l [...]

Zarządzenie Nr 0050.43.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie części nieruchomości gruntowej położonej w Witosławiu, oznaczonej numerem ewidencyjnym 18/15, na [...]

Zarządzenie Nr 0050.42.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania Informacji dodatkowej przez jednostki organizacyjne Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.41.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 lutego 2019r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej [...]

Zarządzenie Nr 0050.37.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 lutego 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Zarządzenie Nr 0050.38.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12.02.2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu  na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 0050.35.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 lutego 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Zarządzenie Nr 0050.36.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 07.02.2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2 na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej poprzez prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mrocza w 2019 roku.  [...]

Zarządzenie Nr 0050.32.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na IV Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 25 stycznia 2019 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.33.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania zespołu ds. oceny wniosków i przyznania środków finansowych na planowane imprezy o charakterze publicznym organizowane przez organizacje pozarządowe oraz jednostki pomocnicze gminy. [...]

Zarządzenie Nr 0050.31.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 stycznia 2019r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz określenia regulaminu jej prac. [...]

Zarządzenie Nr 0050.27.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 stycznia 2019r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.26.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 stycznia 2019r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.25.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 stycznia 2019r.

w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora i powołania zespołu wspomagającego przeprowadzenie badania bezdomności na terenie Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.24.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert nr 1 na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mrocza w 2019 roku. [...]

Zarządzenie Nr 0050.23.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 3 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na III Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 28 grudnia 2018 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.22.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 2 stycznia 2019 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mrocza [...]

metryczka