2015r.

2015r.

Zarządzenie Nr 0050.209.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 grudnia 2015 roku

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.208.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 grudnia 2015 roku

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.207.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 grudnia 2015 roku

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.206.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 grudnia 2015 roku

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.205.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.204.2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku

w sprawie odpłatności za wynajem miejsc noclegowych [...]

Zarządzenie Nr 0050.203.2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.200.2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku

wprowadzające "Instrukcję w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy" [...]

Zarządzenie Nr 0050.199.2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XIV Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 11 grudnia 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.197.2015 z dnia 4 grudnia 2015 roku

w sprawie ustalenia wysokości stawek za dzierżawę i wynajem pomieszczeń, lokali oraz nieruchomości gruntowych stanowiących zasób Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.196.2015 z dnia 1 grudnia 2015 roku

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XIII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 27 listopada 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.195.2015 z dnia 1 grudnia 2015 roku

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.194.2015 z dnia 1 grudnia 2015 roku

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.193.2015 z dnia 30 listopada 2015 roku

w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o pomoc finansową ze środków otrzymanych przez Gminę Mrocza od Kujawsko - Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia "Salutaris". [...]

Zarządzenie Nr 0050.191.2015 z dnia 20 listopada 2015 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 206/9 [...]

Zarządzenie Nr 0050.190.2015 z dnia 20 listopada 2015 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie nieruchomości gruntowej położonej w Krukówku, oznaczonej numerem ewidencyjnym 76/6 [...]

Zarządzenie Nr 0050.189.2015 z dnia 20 listopada 2015 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie części nieruchomości gruntowej położonej w Kosowie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/1 [...]

Zarządzenie Nr 0050.188.2015 z dnia 19 listopada 2015 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,  którego  wartość  szacunkowa  nie [...]

Zarządzenie Nr 0050.187.2015 z dnia 19 listopada 2015 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie zamówienia z wolnej ręki, którego [...]

Zarządzenie Nr 0050.184.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 listopada 2015 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.186.2015 z dnia 16 listopada 2015 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora MGOKiR w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 0050.185.2015 z dnia 16 listopada 2015 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.843.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek za dzierżawę i wynajem pomieszczeń, lokali oraz nieruchomości gruntowych stanowiących zasób Gminy [...]

Zarządzenie Nr 0050.183.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 listopada 2015 roku

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Mrocza na 2016 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2016-2026 [...]

Zarządzenie Nr 0050.182.2015 z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Zarządzenie Nr 0050.179.2015 z dnia 30 października 2015 roku

 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.178.2015 z dnia 30 października 2015 roku

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.177.2015 z dnia 29 października 2015 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty [...]

Zarządzenie Nr 0050.176.2015 z dnia 29 października 2015r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.175.2015 z dnia 29 października 2015r.

w sprawie odwołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.172.2015 z dnia 27 października 2015 roku

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną tj. instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Mrocza. [...]

Zarządzenie nr 0050.171.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 października 2015 roku

w sprawie zimowego utrzymania dróg w okresie zimy 2015/2016 [...]

Zarządzenie nr 0050.169.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 października 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.170.2015 z dnia 20 października 2015 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.161.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu [...]

Zarządzenie Nr 0050.167.2015 z dnia 14 października 2015 r.

zmieniające  Zarządzenie  Nr  0050.161.2015  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Mrocza  z  dnia 5 października  2015  r. w  sprawie  powołania  składów  osobowych [...]

Zarządzenie Nr 0050.164.2015 z dnia 7 października 2015 r.

zmieniające  Zarządzenie  Nr  0050.161.2015  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Mrocza  z  dnia 5 października  2015  r. w  sprawie  powołania  składów  osobowych [...]

Zarządzenie Nr 0050.162.2015 z dnia 5 października 2015 r.

w  sprawie  ustanowienia  operatorów  informatycznej  obsługi  obwodowych  komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonym na dzień 25 [...]

Zarządzenie Nr 0050.161.2015 z dnia 5 października 2015 r.

w  sprawie  powołania  składów  osobowych  obwodowych  komisji  wyborczych w  wyborach  do  Sejmu Rzeczypospolitej  Polskiej  i  do  Senatu  Rzeczypospolitej [...]

Zarządzenie Nr 0050.163.2015 z dnia 5 października 2015 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XI Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 2 października 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.160.2015 z dnia 2 października 2015 r.

w  sprawie  wskazania  pracowników  samorządowych  Gminy  Mrocza  do  składów obwodowych komisji wyborczych,  powołanych  do  przeprowadzenia  wyborów  do  Sejmu [...]

Zarządzenie Nr 0050.159.2015 z dnia 1 października 2015 roku

w sprawie wydzierżawienia pomieszczenia gospodarczego stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.158.2015 z dnia 1 października 2015 roku

w sprawie wydzierżawienia pomieszczenia gospodarczego stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.157.2015 z dnia 1 października 2015 roku

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.155.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 września 2015 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.153.2015 z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,  którego  wartość szacunkowa [...]

Zarządzenie Nr 0050.151.2015 z dnia 24 września 2015 roku

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.150.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 września 2015 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.149.2015 z dnia 17 września 2015r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2 na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej poprzez prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mrocza w 2015 r [...]

Zarządzenie Nr 0050.146.2015 z dnia 14 września 2015 r.

w  sprawie  ustanowienia  koordynatora  gminnego  informatycznej  obsługi  w  wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 [...]

Zarządzenie Nr 0050.147.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 września 2015 roku

w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu gminy Mrocza na 2016 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.144.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 04 września 2015r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.143.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 września 2015r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.141.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w  sprawie  odwołania  członków  Obwodowych  Komisji  d/s  Referendum  Nr  3  i  Nr  8, powołanych dla  przeprowadzenia  referendum  ogólnokrajowego,  zarządzonego [...]

Zarządzenie Nr 0050.140.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 sierpnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mrocza, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, dla których Gmina Mrocza jest organem [...]

Zarządzenie Nr 0050.137.2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r.

zmieniające  Zarządzenie  Nr  0050.131.2015  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Mrocza z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji do  spraw  referendum [...]

Zarządzenie Nr 0050.135.2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.

w  sprawie  odwołania  członka  Obwodowej  Komisji  d/s  Referendum  Nr  3,  powołanej dla przeprowadzenia  referendum  ogólnokrajowego,  zarządzonego  na  dzień 6 [...]

Zarządzenie Nr 0050.132 2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r.

w  sprawie  ustanowienia  operatorów  informatycznej  obsługi  obwodowych  komisji do  spraw referendum  w  referendum  ogólnokrajowym,  zarządzonym  na  dzień 6 września [...]

Zarządzenie Nr 0050.133.2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,  którego  wartość  szacunkowa [...]

Zarządzenie Nr 0050.131 2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r.

w  sprawie  powołania  składów  osobowych  obwodowych  komisji  do  spraw  referendum w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.127 2015 z dnia 6 sierpnia 2015 r.

w  sprawie  wskazania  pracowników  samorządowych  Gminy  Mrocza  do  składów obwodowych komisji do spraw referendum, powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 [...]

Zarządzenie Nr 0050.126 2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r.

w  sprawie  upoważnienia  do  sporządzenia  aktów  pełnomocnictwa  do  glosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.125 2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.119.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego [...]

Zarządzenie Nr 0050.124 2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.119.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia [...]

Zarządzenie Nr 0050.123 2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r.

w  sprawie  wyznaczenia  miejsc  przeznaczonych  na  bezpłatne  umieszczanie  urzędowych obwieszczeń wyborczych  i  plakatów  wszystkich  komitetów  wyborczych  w [...]

Zarządzenie Nr 0050.122 2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r.

w  sprawie  techniczno  –  administracyjnej  obsługi  zadań  wyborczych  na  terenie  Gminy Mrocza  w  wyborach  do  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  i [...]

Zarządzenie Nr 0050.121.2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r.

w  sprawie  ustanowienia  koordynatora  gminnego  informatycznej  obsługi  w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.119.2015 z dnia 27 lipca 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,  którego  wartość szacunkowa  nie [...]

Zarządzenie nr 0050.120.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 lipca 2015r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.114.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 9 lipca 2015r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.110.2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

w  sprawie  wyznaczenia  miejsc  przeznaczonych  na  bezpłatne  umieszczanie  urzędowych obwieszczeń referendalnych  i  plakatów  wszystkich  podmiotów  biorących [...]

Zarządzenie Nr 0050.109.2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie techniczno – administracyjnej obsługi zadań referendalnych na terenie Gminy Mrocza w ogólnokrajowym referendum, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.108.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na IX Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 19 czerwca 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.107.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.104a.2015 z dnia 15 czerwca 2015 r.

zmieniające  Zarządzenie  Nr  0050.101.2015    Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Mrocza  z  dnia 10  czerwca  2015  r.  w  sprawie  powołania  komisji [...]

Zarządzenie Nr 0050.101.2015 z dnia 10 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,  którego  wartość  szacunkowa [...]

Zarządzenie Nr 0050.100.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 czerwca 2015r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.99.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 czerwca 2015r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.98.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 czerwca 2015r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.97.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 czerwca 2015r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.94.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 maja 2015r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.93.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 maja 2015 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 76/7 położonej w Krukówku, gm. Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.92.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 maja 2015 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 76/6 położonej w Krukówku, gm. Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.95.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 maja 2015 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie, oznaczonej nr 206/12, na okres do 3 lat. [...]

Zarządzenie Nr 0050.90.2015 z dnia 18 maja 2015 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy. [...]

Zarządzenie nr 0050.88a.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 maja 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian do zasad funkcjonowania kont księgi głównej dla jednostki budżetowej - Urząd Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.87.2015 z dnia 7 maja 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,  którego  wartość  szacunkowa [...]

Zarządzenie nr 0050.88.2015. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 maja 2015 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.85.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.84.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.82.2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie określenia wykonania uchwał podjętych na VIII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 24 kwietnia 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.81.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.80.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.78.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 kwietnia 2015 r.

w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.76.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 kwietnia 2015 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.70.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.72.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 kwietnia 2015 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie nieruchomości gruntowej położonej w Rościminie, oznaczonej nr 143/8, na okres do 3 lat  [...]

Zarządzenie Nr 0050.70.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.69.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16.04.2015r.

w sprawie powołania zespołu do obsługi wyborów do Izb Rolniczych zarządzonych na dzień 31 maja 2015r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.67.2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r.

w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do glosowania w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.66.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 09 kwietnia 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian do poszczególnych zasad funkcjonowania kont księgi głównej dla jednostki budżetowej - Urząd Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.65.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 9 kwietnia 2015 roku

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.64.2015 z dnia 3 kwietnia 2015 r.

w sprawie wskazania pracowników samorządowych Gminy Mrocza do składów obwodowych komisji wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.62.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 kwietnia 2015 roku

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.61.2015 z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie określenia wykonania uchwał podjętych na VII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 27 marca 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.60.2015 z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mrocza za 2014r [...]

Zarządzenie Nr 0050.59.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 marca 2015 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie nieruchomości gruntowej położonej w Mroczy, oznaczonej numerem ewidencyjnym 432/9, na okres do 3 lat [...]

Zarządzenie Nr 0050.58.2015 z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 24 w Mroczy  [...]

Zarządzenie Nr 0050.57.2015 z dnia 24 marca 2015 roku

w sprawie powołania i zakresu działania koordynatora do realizacji zadań wynikających z zasad zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych na obszarze miasta i gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.56.2015 z dnia 20 marca 2015 r.

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego informatycznej obsługi w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.55.2015 z dnia 17 marca 2015 roku

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.54.2015 z dnia 17 marca 2015 roku

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.53.2015 z dnia 17 marca 2015 roku

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.52.2015 z dnia 17 marca 2015 roku

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.50.2015 z dnia 2 marca 2014r.

w sprawie wyznaczenia Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.49.2015 z dnia 2 marca 2015r.

w sprawie najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050.48.2015 z dnia 2 marca 2015r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na VI Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 27 lutego 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.47.2015 z dnia 2 marca 2015r.

w sprawie najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.46.2015 z dnia 2 marca 2015r.

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego położonego w Mroczy przy ul. Dworzec 4/1 nie wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.44.2015 z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.43.2015 z dnia 23 lutego 2015r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie nieruchomości gruntowej położonej w Witosławiu, oznaczonej numerem ewidencyjnym 18/15, na okres do 3 [...]

Zarządzenie Nr 0050.42.2015 z dnia 23 lutego 2015r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie nieruchomości gruntowej położonej w Rościminie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 143/9, na okres do 3 [...]

Zarządzenie Nr 0050.41.2015 z dnia 23 lutego 2015r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie nieruchomości gruntowej położonej w Rościminie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 143/8, na okres do 3 [...]

Zarządzenie Nr 0050.40.2015 z dnia 23 lutego 2015r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 206/17, na okres do 3 la [...]

Zarządzenie Nr 0050.39.2015 z dnia 23 lutego 2015r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie nieruchomości gruntowej położonej w Mroczy, oznaczonej numerem ewidencyjnym 432/8, na okres do 3 lat [...]

Zarządzenie Nr 0050.38.2015 z dnia 23 lutego 2015r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzania inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w sołectwach Kosowo, Jeziorki Zabartowskie, Samsieczynek [...]

Zarządzenie Nr 0050.36.2015 z dnia 11 lutego 2015 r.

w sprawie techniczno – administracyjnej obsługi zadań wyborczych na terenie Gminy Mrocza w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.35.2015 z dnia 11 lutego 2015 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.37.2015 z dnia 11 lutego 2015r.

w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu w Mroczy oraz nadania jej Regulaminu [...]

Zarządzanie Nr 0050.33.2015 z dnia 4 lutego 2015r.

w sprawie najmu pomieszczenia mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.32.2015 z dnia 4 lutego 2015r.

w sprawie najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050.31.2015 z dnia 4 lutego 2015r.

w sprawie najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050.30.2015 z dnia 3 lutego 2015r.

w sprawie korzystania z wyłączonych ze strefy płatnego parkowania stanowisk postojowych na Palcu 1 Maja w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.29.2015 z dnia 3 lutego 2015r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na IV Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 30 stycznia 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.28.2015 z dnia 2 lutego 2015r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia IV przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działek o nr 999/30, 999/31, 999/32 999/33 i 999/34 położonych w Mroczy przy ul. Czereśniowej. [...]

Zarządzenie Nr 0050.27.2015 z dnia 2 lutego 2015r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia III przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działek o nr 1305/3 1305/16 1305/18 1305/19, 1305/20, 1305/21 i 1305/22 położonych w Mroczy przy ul Piastowskiej, ul. Celtyckiej i [...]

Zarządzenie Nr 0050.26.2015 z dnia 2 lutego 2015r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.25.2015 z dnia 2 lutego 2015r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.24.2015 z dnia 26 stycznia 2015r.

w sprawie zasad tworzenia, przekazywania i publikowania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.23.2015 z dnia 21 stycznia 2015r.

w sprawie powołania zespołu ds. oceny wniosków i przyznania środków finansowych na planowane w 2015 r. imprezy o charakterze publicznym organizowane przez organizacje pozarządowe oraz jednostki pomocnicze gminy [...]

Zarządzenie Nr 0050.22.2015 z dnia 15 stycznia 2015r.

w sprawie najmu pomieszczenia mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.21.2015 z dnia 15 stycznia 2015r.

w sprawie udostępnienia pomieszczenia z przeznaczeniem na adaptację na cele mieszkaniowe. [...]

Zarządzenie Nr 0050.20.2015 z dnia 14 stycznia 2015r.

w sprawie udostępnienia lokali użytkowych będących własnością gminy a zarządzanych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy dla organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.19.2015 z dnia 14 stycznia 2015r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Mrocza w 2015 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. [...]

Zarządzenie Nr 0050.18.2015 z dnia 9 stycznia 2015r.

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.13.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego [...]

Zarządzenie Nr 0050.17.2015 z dnia 5 stycznia 2014r.

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.843.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek za dzierżawę i wynajem pomieszczeń, lokali oraz nieruchomości gruntowych stanowiących zasób Gminy [...]

Zarządzenie Nr 0050.16.2015 z dnia 5 stycznia 2015r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na III Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 30 grudnia 2014 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.15.2015 z dnia 2 stycznia 2015r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mrocza [...]

metryczka