2014r.

2014r.

Zarządzenie Nr 0050.13a.2014 z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty [...]

Zarządzenie Nr 0050.13.2014 z dnia 22 grudnia 2014r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty [...]

Zarządzenie Nr 0050.6.2014 z dnia 19 grudnia 2014r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2014 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.12.2014

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na II Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 17 grudnia 2014 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.11.2014 z 18 grudnia 2014r.

w sprawie określenia wzorów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia zebrań uprawnionych mieszkańców do wyborów organów wykonawczych w jednostkach pomocniczych Gminy Mrocza oraz upoważnień do przewodniczenia tym zebraniom [...]

Zarządzenie Nr 0050.10.2014 z dnia 17 grudnia 2014r.

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.1.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego [...]

Zarządzenie Nr 0050.4.2014 z dnia 9 grudnia 2014r.

w sprawie wyznaczenia Gminnego Koordynatora i zespołu ds. badania liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.3.2014 z dnia 5 grudnia 2014r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2014 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.2.2014 z dnia 3 grudnia 2014r.

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał podjętych na I Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 1 grudnia 2014r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.1.2014 z dnia 2 grudnia 2014r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty [...]

Zarządzenie Nr 0050.846.2014 z dnia 1 grudnia 2014r.

w sprawie najmu pomieszczenia mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.845.2014 z dnia 1 grudnia 2014r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku wielorodzinnym w Mroczy ul. Kościuszki 24. [...]

Zarządzenie Nr 0050.844.2014 z dnia 1 grudnia 2014r.

w sprawie wydzierżawienia lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.843.2014 z dnia 24 listopada 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek za dzierżawę i wynajem pomieszczeń, lokali oraz nieruchomości gruntowych stanowiących zasób Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.842.2014 z dnia 24 listopada 2014r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych [...]

Zarządzenie Nr 0050.841.2014 z dnia 18 listopada 2014r.

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.840.2014 z dnia 17 listopada 2014r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na LI Sesji Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 07 listopada 2014r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.839a.2014 z dnia 14 listopada 2014r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2014 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.839.2014 z dnia 13 listopada 2014r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Mrocza na 2015 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2015-2026 [...]

Zarządzenie Nr 0050.838.2014 z dnia 12 listopada 2014r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia III przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działek o nr 999/30, 999/31, 999/32, 999/33 i 999/34 położonych w Mroczy przy ul. Czereśniowej. [...]

Zarządzenie Nr 0050.837.2014 z dnia 12 listopada 2014r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia II przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działek o nr 1305/3 1305/16 1305/18 1305/19, 1305/20, 1305/21 i 1305/22 położonych w Mroczy przy ul Piastowskiej, ul. Celtyckiej i [...]

Zarządzenie Nr 0050.836.2014 z dnia 7 listopada 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonych zasad (polityki) rachunkowość dla budżetu (organ) Gminy Mrocza i jednostki budżetowej - Urząd Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.835.2014 z dnia 6 listopada 2014r.

w sprawie najmu pomieszczenia mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.833.2014 z dnia 3 listopada 2014r.

 w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.834.2014 z dnia 3 listopada 2014r.

w sprawie powołania przedstawiciela organizacji pozarządowych w skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.832.2014 z dnia 28 października 2014r.

w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Mrocza, w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.830.2014 z dnia 24 października 2014r.

w sprawie zmiany zarządzenie Nr 0151/157/10 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 października 2010r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.831.2014 z dnia 24 października 2014r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2014 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.829.2014 z dnia 20 października 2014r.

w sprawie wydzierżawienia lokalu użytkowego stanowiącego zasób Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.828.2014 z dnia 20 października 2014r.

w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego zasób Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.827.2014 z dnia 17 października 2014r.

w sprawie zimowego utrzymania dróg w okresie zimy 2014/2015 [...]

Zarządzenie Nr 0050.826.2014 z dnia 14 października 2014r.

w sprawie przekazania środków trwałych [...]

Zarządzenie Nr 0050.825.2014 z dnia 13 października 2014r.

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.824.2014 z dnia 13 października 2014r.

w sprawie najmu lokalu socjalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.823.2014 z dnia 9 października 2014r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2014 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.822.2014 z dnia 8 października 2014r.

w sprawie wskazania pracowników samorządowych Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy oraz Gminnych Jednostek Organizacyjnych Gminy Mrocza do składów obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu [...]

Zarządzenie Nr 0050.821.2014 z dnia 8 października 2014r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na L Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 3 października 2014 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.820.2014 z dnia 7 października 2014r.

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.819.2014 z dnia 7 października 2014r.

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.818.2014 z dnia 7 października 2014r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.817.2014 z dnia 2 października 2014r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.816.2014 z dnia 2 października 2014r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.815.2014 z dnia 2 października 2014r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.814.2014 z dnia 2 października 2014r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.813.2014 z dnia 2 października 2014

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.812.2014 z dnia 2 października 2014r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.811.2014 z dnia 2 października 2014r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.810.2014 z dnia 2 października 2014r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.809.2014 z dnia 2 października 2014r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.808.2014 z dnia 2 października 2014r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.807.2014 z dnia 2 października 2014r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.805.2014 z dnia 30 września 2014r.

w sprawie przekazania środków trwałych [...]

Zarządzenie Nr 0050.806.2014 z dnia 30 września 2014r.

w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego, w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.804.2014 z dnia 30 września 2014r.

w sprawie powołania komisji do odbioru prac remontowych polegających na ociepleniu budynku mieszkalnego położonego w Witosławiu [...]

Zarządzenie Nr 0050.803.2014 z dnia 29 września 2014r.

w sprawie ustalenia stawki za przyjęcie odpadów komunalnych na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Ostrowo gm. Mrocza oraz wydzielenia z powyższej stawki funduszu rekultywacyjnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.802.2014 z dnia 26 września 2014r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie lokalu użytkowego na okres do 3 lat, o pow. 68,76 m2, znajdującego się na nieruchomości oznaczonej [...]

Zarządzenie Nr 0050.801.2014 z dnia 26 września 2014r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie nieruchomości na okres do 3 lat, oznaczonej numerem ewidencyjnym 21/7, położonej w miejscowości [...]

Zarządzenie Nr 0050.800.2014 z dnia 25 września 2014r.

zmieniające Zarządzenie Nr 4/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 marca 2003r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.799.2014 z dnia 25 września 2014r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty [...]

Zarządzenie Nr 0050.798.2014 z dnia 24 września 2014r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.797.2014 z dnia 24 września 2014r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.796.2014 z dnia 24 września 2014r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.795.2014 z dnia 24 września 2014r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.794.2014 z dnia 24 września 2014r.

w sprawie powołania koordynatora gminnego Gminy Mrocza d/s obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.793.2014 z dnia 19 września 2014

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2014 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.792.2014 z dnia 17 września 2014r.

w sprawie najmu pomieszczenia gospodarczego [...]

Zarządzenie Nr 0050.790.2014 z dnia 11 września 2014

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie nieruchomości na okres 1 roku, oznaczonej numerem ewidencyjnym 416/1, położonej w miejscowości Mrocza, [...]

Zarządzenie Nr 0050.789.2014 z dnia 11 września 2014r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie nieruchomości na okres do 3 lat, oznaczonej numerem ewidencyjnym 93, położnej w miejscowości [...]

Zarządzenie Nr 0050.788.2014 z dnia 11 września 2014r.

w sprawie powoania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na dzieraw i zagospodarowanie nieruchomoci na okres do 3 lat: [...]

Zarządzenie Nr 0050.791.2014 z dnia 11 września 2014

w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu gminy Mrocza na 2015 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.787.2014 z dnia 10 września 2014r.

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę lokalu użytkowego na okres do 3 lat znajdującego się przy ul. Łobżenickiej w Mroczy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności stomatol [...]

Zarządzenie Nr 0050.786.2014 z dnia 5 września 2014r.

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.785.2014 z 5 września 2014r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2014 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.783.2014 z dnia 1 września 2014r.

w sprawie najmu pomieszczenia mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.782.2014 z dnia 1 września 2014r.

w sprawie najmu pomieszczenia mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.780.2014 z dnia 27 sierpnia 2014r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mrocza, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, dla których Gmina Mrocza jest organem [...]

Zarządzenie Nr 0050.781.2014 z dnia 27 sierpnia 2014r.

w w sprawie najmu lokalu mieszkalnego położonego w Mroczy przy uL Dworzec 4/1 nie wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.779.2014 z dnia 27 sierpnia 2014r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia I przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działek o nr 1305/3, 1305/16, 1305/18, 1305/19, 1305/20, 1305/21 i 1305/22 położonych w Mroczy przy ul. Piastowskiej, ul. Celtyckiej i [...]

Zarządzenie Nr 0050.778.2014 z dnia 26 sierpnia 2014r.

w sprawie bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, związanych z wyborami organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, [...]

Zarządzenie Nr 0050.777.2014

w sprawie bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, związanych z wyborami organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, [...]

Zarządzenie Nr 0050.776.2014 z dnia 26 sierpnia 2014r.

w sprawie techniczno - administracyjnej obsługi zadań wyborczych na terenie Gminy Mrocza w wyborach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada [...]

Zarządzenie Nr 0050.775.2014 z dnia 26 sierpnia 2014r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XLIX Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 22 sierpnia 2014r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.774.2014 z dnia 25 sierpnia 2014r.

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zakup oleju opałowego [...]

Zarządzenie Nr 0050.773.2014 z dnia 25 sierpnia 2014r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/193/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w szkołach i placówkach [...]

Zarządzenie Nr 0050.772.2014 z dnia 20 sierpnia 2014r.

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego oraz pomieszczenia gospodarczego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.771.2014 z dnia 19 sierpnia 2014r.

w sprawie najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.770.2014 z dnia 1 sierpnia 2014r.

w sprawie przeprowadzenia szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Mroczy i Witoslawia będących w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym [...]

Zarządzenie Nr 0050.769.2014 z dnia 1 sierpnia 2014r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie działalności stomatologicznej, na okres do 3 lat, położonego w [...]

Zarządzenie Nr 0050.768.2014 z dnia 1 sierpnia 2014

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia II przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działek o nr 999/30, 999/31, 999/32, 999/33 i 999/34 położonych w Mroczy przy ul. Czereśniowej. [...]

Zarządzenie Nr 0050.767.2014 z dnia 1 sierpnia 2014

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniów na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych [...]

Zarządzenie Nr 0050.766.2014 z dnia 25 lipca 2014r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej [...]

Zarządzenie Nr 0050.765.2014 z dnia 22 lipca 2014

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2014r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.764.2014 z dnia 17 lipca 2014r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.763.2014 z dnia 17 lipca 2014r.

w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego zasób Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.762.2014 z dnia 16 lipca 2014r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym, ubiegających się stopień [...]

Zarządzenie Nr 0050.761.2014 z dnia 14 lipca 2014r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 11 lipca 2014 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.760.2014 z dnia 14 lipca 2014r.

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i określenia organizacji pracy tego zespołu [...]

Zarządzenie Nr 0050.759.2014 z dnia 10 lipca 2014r.

w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.758.2014 z dnia 10 lipca 2014r.

w sprawie powołania zespołu weryfikującego wnioski sołectw dotyczących przedsięwzięć z funduszu sołeckiego [...]

Zarządzenie Nr 0050.757.2014 z dnia 9 lipca 2014r.

w sprawie najmu pomieszczenia mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.756.2014 z dnia 4 lipca 2014r.

w sprawie udostępnienia pomieszczenia z przeznaczeniem na adaptację na cele mieszkaniowe [...]

Zarządzenie Nr 0050.755.2014 z dnia 4 lipca 2014r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.754.2014 z dnia 3 lipca 2014r.

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.753.2014 z 1 lipca 2014r.

w sprawie najmu pomieszczenia mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.752.2014r z dnia 1 lipca 2014r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.751.2014r z dnia 1 lipca 2014r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.750.2014 z dnia 1 lipca 2014r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.749.2014 z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie przekazania środków trwałych [...]

Zarządzenie Nr 0050.748.2014 z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.746.2014r z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „ Euro-Dent" ul. Łobżenicka 11 w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.744.2014 z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie: współpracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mrocza, a Strażą Miejską w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.734.2014 z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie wydzierżawienia lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.742.2014 z dnia 23 czerwca 2014r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty [...]

Zarządzenie Nr 0050.740.2014 z dnia 23 czerwca 2014r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie działalności stomatologicznej w ramach podpisanego kontraktu z Narodowym [...]

Zarządzenie Nr 0050.739.2014 z dnia 23 czerwca 2014r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki na okres do 3 lat, położonej w miejscowości Witosław, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 18/15, o pow. [...]

Zarządzenie Nr 0050.738.2014 z dnia 16 czerwca 2014r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały podjętych na XLVII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 13 czerwca 2014r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.737.2014

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.736.2014

w sprawie wzajemnych rozliczeń między jednostkami w ewidencji i łącznych sprawozdań finansowych [...]

Zarządzenie Nr 0050.735.2014

zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie wyznaczenia zarządzającego nieruchomością stanowiącą własność Gminy Mrocza, położonej w m. Mrocza przy ul. Łąkowa 5 [...]

Zarządzenie Nr 0050.734.2014

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.733.2014

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.732.2014

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.731.2014

w sprawie wyznaczenia zarządzającego nieruchomością stanowiącą własność Gminy Mrocza położonej w m. Mroczy przy ulicy Łąkowej 5 [...]

Zarządzenie Nr 0050.730.2014

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty [...]

Zarządzenie Nr 0050.724.2014

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2014 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.723.2014

w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7, powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze Gminy Mrocza wyborów Posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.722.2014

w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7, powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze Gminy Mrocza wyborów Posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.721.2014

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia I przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działek o nr 999/30, 999/31, 999/32 999/33 i 999/34 położonych w Mroczy przy ul. Czereśniowej. [...]

Zarządzenie Nr 0050.720.2014

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia II przetargu ograniczonego ustnego na sprzedaż działki nr 424/8 położonej w m. Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050.719.2014

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.715.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na [...]

Zarządzenie Nr 0050.718.2014

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2014 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.717.2014

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.711.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na [...]

Zarządzenie Nr 0050.717.2014 z dnia 9 maja 2014r.

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.711.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na [...]

Zarządzenie Nr 0050.716.2014

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.711.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na [...]

Zarządzenie Nr 0050.715.2014

w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.714.2014

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.713.2014

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.712.2014

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.711.2014

w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.710.2014

w sprawie najmu lokalu socjalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050.709.2014

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XLVI Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 25 kwietnia 2014 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.708.2014

w sprawie przeprowadzenia szkolenia członków Ochotniczej Straży Pożarniczej w Witoslawiu będącej w Krajowym systemie Ratowniczo - Gaśniczym [...]

Zarządzenie Nr 0050.707.2014

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty [...]

Zarządzenie Nr 0050.706.2014

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.705.2014

w sprawie najmu lokalu socjalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.704.2014

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty [...]

Zarządzenie Nr 0050.703.2014

w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.702.2014

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.701.2014

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.700.2014

sprawie upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do glosowania wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.699.2014

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2014 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.698.2014

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mrocza za 2013 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.697.2014

w sprawie wskazania pracowników samorządowych Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy oraz Gminnych Jednostek Organizacyjnych Gminy Mrocza do składów Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego [...]

Zarządzenie Nr 0050.696.2014

w sprawie przekazania środków trwałych [...]

Zarządzenie Nr 0050.695.2014

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.694.2014

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty [...]

Zarządzenie Nr 0050.693.2014

w sprawie powoania komisji przetargowej dla przeprowadzenia I przetargu ograniczonego ustnego na sprzeda dziaki nr 424/8 pooonej w m. Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050.692.2014

w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne [...]

Zarządzenie Nr 0050.691.2014

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego z komunalnego zasobu mieszkaniowego Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050.690.2014

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XLV Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 07 marca 2014 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.689.2014

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.688.2014

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.687.2014

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.686.2014

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.685.2014

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.684.2014

w sprawie ustanowienia gminnego koordynatora obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.683.2014

w sprawie techniczno - materialnej i administracyjnej obsługi zadań wyborczych na obszarze Gminy Mrocza w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.682.2014

w sprawie bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.681.2014

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty [...]

Zarządzenie Nr 0050.680.2014

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.674.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego [...]

Zarządzenie Nr 0050.679.2014

w sprawie wprowadzenia karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.678.2014

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2014 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.677.2014

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego położonego w Mroczy przy ul. Dworzec 4/1 nie wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.676.2014

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego oraz pomieszczenia gospodarczego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050.675.2014

w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Mrocza przy ul. Dworzec [...]

Zarządzenie Nr 0050.674.2014

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty [...]

Zarządzenie Nr 0050.673.2014

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty [...]

Zarządzenie Nr 0050.672.2014

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XLIV Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 31 stycznia 2014 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.671.2014

zmieniające Zarządzenie nr 0050.26.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność [...]

Zarządzenie Nr 0050.670.2014

W sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Mrocza na lata 2014 - 2016. [...]

Zarządzenie Nr 0050.669.2014

w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.668.2014

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.667.2014

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenia Nr 0050.666.2014

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.665.2014

w sprawie udostępnienia pomieszczenia z przeznaczeniem na adaptację na cele mieszkaniowe [...]

Zarządzenie Nr 0050.664.2014

w sprawie powołania zespołu ds. oceny wniosków i przyznania środków finansowych na planowane w 2014 r. imprezy o charakterze publicznym organizowane przez organizacje pozarządowe oraz jednostki pomocnicze gminy [...]

Zarządzenie Nr 0050.663.2014

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Mrocza w 2014 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. [...]

Zarządzenie Nr 0050.662.2014

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego współwłasność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.661.2014

w sprawie zasad i sposobu prowadzenia ksiąg pomocniczych VAT w jednostkach budżetowych gminy [...]

Zarządzenie Nr 0050.660.2014

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego z komunalnego zasobu mieszkaniowego Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050.659.2014

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XLIII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 30 grudnia 2013 r. [...]

metryczka