2017r.

2017r.

Zarządzenie Nr 0050.550.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 grudnia 2017 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.547.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 6 grudnia 2017r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego na na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z udziałem w gruncie, położonego w Samsieczynku 3A gm. Mrocza  [...]

Zarządzenie Nr 0050.549.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XL Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 8 grudnia 2017 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.546.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 24 listopada 2017 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.545.2017 Burmistrza Miasta i Gminy na 2017 rok z dnia 29 listopada 2017

     w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok                                              [...]

Zarządzenie Nr 0050.543.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 17 listopada 2017 r.

w sprawie procedury przeprowadzania kontroli termicznego przekształcenia odpadów poza spalarniami odpadów w paleniskach gospodarstw domowych oraz prowadzących działalności gospodarczą położonych na terenie miasta i gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.542.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Mrocza na 2018 rok oraz projektu uchwały w prawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2018-2028.- plik PDF - [...]

Zarządzenie Nr 0050.541.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 listopada 2017r.

w sprawie zmian w składzie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.540.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 listopada 2017r.

w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości [...]

Zarządzenie Nr 0050.538.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 9 listopada 2017r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego na na sprzedaż działek inwestycyjnych o nr 798/5 i 798/6 położonych w Mroczy  [...]

Zarządzenie nr 0050.534.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 października 2017r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i gminy na 2017 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.531.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 25 października 2017 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.530.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 października 2017r.

w sprawie zimowego utrzymania dróg w okresie zimy 2017/2018                                                    [...]

Zarządzenie Nr 0050.521.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 października 2017r.

w sprawie zwołania zebrania stałych mieszkańców Sołectwa Drzewianowo uprawnionych do głosowania w wyborach organów Sołectwa [...]

Zarządzenie Nr 0050.520.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 17 października 2017r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia piątego przetargu nieograniczonego ustnego na na sprzedaż działek budowlanych o nr 999/30, 999/32, 999/18 położonych w Mroczy przy ul. Czereśniowej [...]

Zarządzenie Nr 0050.519.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 17 października 2017r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia piątego przetargu nieograniczonego ustnego na na sprzedaż działek budowlanych o nr  1305/12, 1305/14, 1305/15, 1305/20 położonych w Mroczy przy ul. Celtyckiej i ul. Piastow [...]

Zarządzenie Nr 0050.518.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 3 października 2017 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 29 września 2017 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.516.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 września 2017r.

w sprawie wydzierżawienia lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.515.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 września 2017r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.514.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 września 2017r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.513.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 września 2017r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.512.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 września 2017r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.511.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 września 2017r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.510.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 września 2017r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.509.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 września 2017r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.508.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 września 2017r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.507.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 września 2017r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.506.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 września 2017r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.505.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie Regulaminu zasad postępowania w zakresie regularnego i regularnego specjalnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym. [...]

Zarządzenie Nr 0050.504.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.502.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 września 2017r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.501.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 września 2017 roku

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.500.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 września 2017 r.

w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.499.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 września 2017 roku

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza   [...]

Zarządzenie Nr 0050.498.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 września 2017 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.497.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 września 2017

w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu Gminy Mrocza na 2017 rok              [...]

Zarządzenie Nr 0050.496.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 września 2017r.

w sprawie powołania Komisji Gminnej do szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.495.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 września 2017 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.494.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 września 2017 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.492.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania zespołu powypadkowego, w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku osoby poszkodowanej w związku z udziałem w działaniach ratowniczych [...]

Zarządzenie Nr 0050.490.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 sierpnia 2017r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek za wynajem pomieszczeń w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym [...]

Zarządzenie Nr 0050.489.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 sierpnia 2017r.

zmieniające zarządzenie Nr 0050.485.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego na na sprzedaż działki nr 20/2 [...]

Zarządzenie Nr 0050.488.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 sierpnia 2017 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.485.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego na na sprzedaż działki nr 20/2 położonej w Rajgrodzie [...]

Zarządzenie Nr 0050.481.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,  którego wartość szacunkowa  nie [...]

Zarządzenie Nr 0050.479.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 lipca 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,  którego wartość szacunkowa  nie [...]

Zarządzenie Nr 0050.475.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 lipca 2017 roku

 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.496.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 25 sierpnia 2017 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.474.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 lipca 2017 roku

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego i określenia organizacji pracy tego zespołu [...]

Zarządzenie Nr 0050.471.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 lipca 2017r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza                  [...]

Zarządzenie Nr 0050.470.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 3 lipca 2017r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności stomatologicznej w ramach [...]

Zarządzenie Nr 0050.469a.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 czerwca 2017r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.469.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 czerwca 2017r.

zmieniające "Instrukcję w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Mrocza" [...]

Zarządzenie Nr 0050.468.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 czerwca 2017r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.467.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 czerwca 2017r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.466.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXXV Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 23 czerwca 2017 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.467.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,  którego wartość szacunkowa  nie [...]

Zarządzenie Nr 0050.462.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,  którego wartość szacunkowa  nie [...]

Zarządzenie Nr 0050.460.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 6 czerwca 2017r.

uchylające zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie przekazania nieruchomości i środków trwałych Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.459.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 czerwca 2017r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.458.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 czerwca 2017r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.457.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 czerwca 2017r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.456.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 maja 2017r.

w sprawie użyczenia lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Mrocza                            [...]

Zarządzenie Nr 0050.455.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 maja 2017r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia czwartego przetargu nieograniczonego ustnego na na sprzedaż działek budowlanych o nr 999/30, 999/31, 999/32, 999/18 położonych w Mroczy przy ul. Czereśniowej [...]

Zarządzenie Nr 0050.454.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 maja 2017r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia czwartego przetargu nieograniczonego ustnego na na sprzedaż działek budowlanych o nr 1305/10, 1305/11, 1305/12, 1305/14, 1305/15, 1305/19, 1305/20, 1305/21 położonych w Mroczy przy [...]

Zarządzenie Nr 0050.453.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 maja 2017r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie kompleksu sal o powierzchni 259,20 m2 znajdującego się przy ul. Sportowej 1 w Mroczy, [...]

Zarządzenie Nr 0050.450.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 maja 2017r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.448.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 17 maja 2017r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Mrocza oraz określenie zasad pracy Komisji [...]

Zarządzenie Nr 0050.449.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 17 maja 2017r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.445.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 maja 2017r.

w sprawie odpłatności za wynajem placu manewrowego na terenie Centrum Turystyki Rowerowej w Krukówku [...]

Zarządzenie Nr 0050.444.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 maja 2017 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 28 kwietnia 2017 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.443.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 maja 2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mrocza w 2017 roku. [...]

Zarządzenie Nr 0050.442.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.441.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.440.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.439.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę kompleksu sal o powierzchni 259,20 m2 znajdującego się przy ul. Sportowej 1 w Mroczy, zlokalizowanego na nieruchomościach gruntowych o nr 395/3  [...]

Zarządzenie Nr 0050.438.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,  którego  wartość  szacunkowa  nie [...]

Zarządzenie Nr 0050.437.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 kwietnia 2017r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.436.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 kwietnia 2017r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.435.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 kwietnia 2017 r.

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 0050.434.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 kwietnia 2017 r.

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 0050.433.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 0050.432.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 kwietnia 2017r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza  [...]

Zarządzenie Nr 0050.431.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 kwietnia 2017r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 3 na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Mrocza w 2017 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. [...]

Zarządzenie Nr 0050.430.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 kwietnia 2017r.

w sprawie zwołania zebrania stałych mieszkańców Sołectwa Białowieża uprawnionych do głosowania w wyborach organów Sołectwa [...]

Zarządzenie Nr 0050.428.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 marca 2017r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie kompleksu sal o powierzchni 259,20 m2 znajdującego się przy ul. Sportowej 1 w Mroczy, [...]

Zarządzenie Nr 0050.427.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 marca 2017r.

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla [...]

Zarządzenie Nr 0050.426.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXXII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 24 marca 2017 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.424.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 marca 2017r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia trzeciego przetargu nieograniczonego ustnego na na sprzedaż działek budowlanych o nr 1305/10, 1305/11, 1305/12, 1305/14, 1305/15, 1305/19, 1305/20, 1305/21, 1305/22 położonych w [...]

Zarządzenie Nr 0050.423.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 marca 2017r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia trzeciego przetargu nieograniczonego ustnego na na sprzedaż działek budowlanych o nr 999/30, 999/31, 999/32, 999/18 położonych w Mroczy przy ul. Czereśniowej      [...]

Zarządzenie Nr 0050.422.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 marca 2017r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia trzeciego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 wraz z udziałem w gruncie położonym w Wielu 39 gm. Mrocza            [...]

Zarządzenie Nr 0050.421.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 marca 2017r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.420.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 marca 2017r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.419.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 marca 2017r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.417.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 3 marca 2017 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXXI Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 24 lutego 2017 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.416.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 marca 2017r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego na na sprzedaż działki nr 76/7 położonej w Krukówku                      [...]

Zarządzenie Nr 0050.415.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 marca 2017r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ograniczonego ustnego na na sprzedaż działki nr 452/6 położonej w Mroczy przy ul. Koziej [...]

Zarządzenie Nr 0050.414.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 lutego 2017r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.413.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 lutego 2017r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.412 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 lutego 2017r.

w sprawie zwołania zebrania stałych mieszkańców Sołectwa Białowieża uprawnionych do głosowania w wyborach organów Sołectwa [...]

Zarządzenie Nr 0050.411.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 lutego 2017r.

w sprawie zwołania zebrania stałych mieszkańców Sołectwa Krukówko uprawnionych do głosowania w wyborach organów Sołectwa [...]

Zarządzenie Nr 0050.410.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 lutego 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty [...]

Zarządzenie Nr 0050.408.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 lutego 2017 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXX Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 27 stycznia 2017 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.409.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 lutego 2017r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.407.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 stycznia 2017r.

zmieniające zarządzenie  NR 0050.396.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.406.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 stycznia 2017r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.404.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXIX Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 13 stycznia 2017 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.403.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 stycznia 2017r.

w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora i powołania zespołu wspomagającego przeprowadzenie badania bezdomności na terenie Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.402.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 stycznia 2017r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.401.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 stycznia 2017r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Mroczy przy ul. 5 Stycznia 3, stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.400.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 stycznia 2017r.

w sprawie wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.399.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 stycznia 2017r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek za dzierżawę i wynajem pomieszczeń, lokali oraz nieruchomości gruntowych stanowiących zasób Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.397.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 stycznia 2017r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż  działek przeznaczonych na cele inwestycyjne  o nr 798/5 oraz 798/6 położonych w  m.  Mrocza przy Rondzie [...]

Zarządzenie Nr 0050.396.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 stycznia 2017r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza                                           [...]

Zarządzenie Nr 120.2.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 stycznia 2017r.

W sprawie zasad ewidencji księgowej w zakresie podatku VAT w jednostce budżetowej - Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy i organie Gminy Mrocza  [...]

Zarządzenie Nr 0050.395.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 stycznia 2017r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia drugiego przetargu nieograniczonego ustnego na na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 wraz z udziałem w gruncie położonym w Wielu 39 gm. Mrocza        [...]

Zarządzenie Nr 0050.393.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 3 stycznia 2017r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2 na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Mrocza w 2017 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publiczneg [...]

Zarządzenie Nr 0050.391.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 2 stycznia 2017r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mrocza  [...]

Zarządzenie Nr 0050.392.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 2 stycznia 2017r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe świadczenie w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" [...]

Zarządzenie Nr 0050.390.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 2 stycznia 2017r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej współwłasność Gminy Mrocza                                          [...]

metryczka