2006r.

2006r.

Zarządzenie Nr 170/06/Z

zmieniające Zarządzenie Nr 18/05/Z Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 lutego 2005r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.   [...]

Zarządzenie Nr 176/06/Z

w sprawie powołania komisji przetrgowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzilenie zamówniania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "REMONT ORAZ MODERNIZACJA WRAZ Z ROZBUDOWĄ WIEJSKIEGO DOMU KULTURY w [...]

Zarządzenie Nr 175/06/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetrgu ustnego niegraniczonego na sprzedaż równiarki drogowej typu D3 31-1 [...]

Zarządzenie Nr 173/06/Z

w sprawie udostepnienia pomieszczenia z przeznaczeniem na adaptację na cele mieszkaniowe [...]

Zarządzenie Nr 174/06/Z

w sprawie ustalenia ceny przyjęcia odpadów komunalnych na składowanie odpadów w Ostrowie gm. Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 172/06/Z

w sparwie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 171/06/Z

w sprawie powołania komisji przetrgowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzilenie zamówneinia publicznego na usługę pod nzawą: "Obsługa Budżetu Gminy Mrocza i Jednostek Organzacyjnych". [...]

Zarządzenie Nr 169/06/Z

w sprawie dokonania zmian w budzecie Miasta i Gminy na 2006r. [...]

Zarządzenie Nr 168/06/Z

w sprawie powołania komisji do spraw określenia rodzaju szkód doznanych w uprawach na terenie Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 167/06/Z

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na II sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 4 grudnia [...]

Zarządzenie Nr 166/06/Z

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na I sesji Rady Mijskiej w Mroczy w dniu 27 listopad 2006r [...]

Zarządzenie Nr 165/06/Z

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2006 [...]

Zarządzenie Nr 164/06/Z

w sprawie czynszu za lokale użytkowe oraz pomieszczenia gospodarcze i garaże [...]

Zarządzenie Nr 163/06/Z

w sprawie udostepnienia pomieszczenia z przeznaczeniem na adptacje na cele mieszkaniowe [...]

Zarządzenie Nr 162/06/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia II przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 324/4 [...]

Zarządzenie Nr 161/06/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wybory najkorzystniejszej oferty w sprawie postepowania o udzielenie zamównienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia sportowego do sali gimnastycznej w [...]

Zarządzenie Nr 160/06/Z

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XLI sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 20 październik 2006r [...]

Zarządzenie Nr 159/06/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 158/06/Z

w sprawie projektu uchwały budzetowej Gminy Mrocza na 2007r. [...]

Zarządzenie Nr 157/06/Z

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2006 [...]

Zarządzenie Nr 156/06/Z

w sprawie wykorzystania dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 155/06/Z

w sprawie pokołania komisji przetargowej dla pzreprowadzenia IV przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 246/15 [...]

Zarządzenie Nr 154/06/Z

w sprawie powołania komisji przetrgowej dla przeprowadzenia I przetargu niograniczonego na sprzedaż działki nr 324/4 [...]

Zarządzenie Nr 153/06/Z

w sprawie określenia zasad opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu Gminy na rok 2007 rok. [...]

Zarządzenie Nr 152/06/Z

w sparwie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 151/06/Z

w sprawie sprostowania błędu [...]

Zarządzenie Nr 150/06/Z

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza z przeznaczeniem na dziłalność usługowo-handlową [...]

Zarządzanie Nr 149/06/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzilenie zamównienia pulicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: budowa naiwerzchni ulicy Okrężna w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 148/06/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 147/06/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 146/06/Z

w sprawie udostępnienia pomieszczenia z przeznaczeniem na adaptację na cele mieszkaniowe [...]

Zarządzenie Nr 145/06/Z

w sprawie zimowego utrzymania dróg w okresie zimy 2006/2007 [...]

Zarządzenie Nr 144/06/Z

wsprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty postepowania o udzielenie zamównienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę oleju opałowego typu L, węgla, miału węglowego oraz drewna [...]

Zarządzenie Nr 143/06/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia III przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki [...]

Zarządzanie Nr 142/06/Z

w sprawie zmiany opłat za dzierżawę gruntów pod koiskami i pawilonami, letnimi kawierenkami oraz alei owocowych [...]

Zarządzenie Nr 141/06/Z

w sprawie opłat czynszu za lokale użyteczności publicznej w 2007r. [...]

Zarządzenie Nr 140/06/Z

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały podjętych na XLIV sesji Rady Miejskiej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 139/06/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 138/06/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: sporządzenie projektów planów miejscowych Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 137/06/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzilenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę oleju opałowego typu L, węgla, miału węglowego oraz drewna [...]

Zarządzenie Nr 136/06/Z

w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy   [...]

Zarządzenie Nr 135/06/Z

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2006rok [...]

Zarządzenie Nr 134/06/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej ofety w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zaciahniecie kredytu długoterminowego [...]

Zarządzenie Nr 133/06/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 132/06/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 131/06/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 130/06/Z

w sprwie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 129/06/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 128/06/Z

w sparwie powołania Miejsko - Gminnego Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 127/06/Z

w srawie: powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia II przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem warsztatowo-magazynowo-socjalnym oraz wiatą magazynową położone w Mroczy przy ul Polnej [...]

Zarządzenie Nr 126/06/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 125/06/Z

w sprawie określenia zasad opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia prejektu budżetu Gminy na 2007rok [...]

Zarządzenie Nr 124/06/Z

w sprawie najmu lokalu użytkowego [...]

Zarządzenie Nr 123/06/Z

w sprawie najmu lokalu komunalnego [...]

Zarządzenie Nr 122/06/Z

w sprawie najmu lokalu komunalnego [...]

Zarządzenie Nr 121/06/Z

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XLIII sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 25 sierpnia 2006r [...]

Zarządzenie Nr 120/06/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkrzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamównienia publicznego w trybie przetargu niograniczoneg na: "budowa nawierzchni ulicy 27 Stycznia w Mroczy" [...]

Zarządzenie Nr 119/06/Z

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006r. [...]

Zarządzenie Nr 118/06/Z

w sprawie powołania zespołu d/s oprogramowania projektu "Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym w Gminie Mrocza na lata 2007-2012" [...]

Zarządzenie Nr 117/06/Z

w sprawie: wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy [...]

Zarządzenie Nr 116/06/Z

w sprawie: wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 115/06/Z

w sprawie: powołaniu komisji przetargowej dla przeprowadzenia III przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne położone w Wielu gmina Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 114/06/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 113/06/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 112/06/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 111/06/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 110/06/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 109/06/Z

w sprawie powołania komisji do spraw określenia rodzaju szkód doznaych w wyniku pożaru w dniu 26.07.2006r. we wsi Rościmin. [...]

Zarządzenie Nr 108/06/Z

w sprawie oceny prac konkursowych pt. "Moja wizja zagospodarowania przestrzennego i funkcjonalego "rynku" - Plac 1 Maja w Mroczy" [...]

Zarządzenie Nr 107/06/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: na dowożenie i odwożenie uczniów z miejscowości Drążno, [...]

Zarządzenie Nr 106/06/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "na dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na [...]

Zarządzenie Nr 105/06/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Zaciągnięcie kredytu komercyjnego długoterminowego w wysokości [...]

Zarządzenie Nr 104/06/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 103/06/Z

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XLII sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 21 lipca 2006r [...]

Zarządzenie Nr 102/06/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 101/06/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 100/06/Z

w srawie udostępnienia pomieszczenia z przeznaczeniem na adaptację na cele mieszkaniowe [...]

Zarządzenie Nr 99/06/Z

w sprawie najmu lokalu komunalnego [...]

Zarządzenie Nr 98/06/Z

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. [...]

Zarządzenie Nr 97/06/Z

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. [...]

Zarządzenie Nr 96/06/Z

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awasns zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. [...]

Zarządzenie Nr 95/06/Z

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awasns zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. [...]

Zarządzenie Nr 94/06/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: REMONT ORAZ MODERNIZACJA WRAZ Z ROZBUDOWĄ WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W [...]

Zarządzenie Nr 93/06/Z

w sprawie wykorzystania dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 92/06/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 91/06/Z

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2006 [...]

Zarządzenie Nr 90/06/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zakup samochodu osobowego typu kombi na wyposażenie Straży Miejskiej [...]

Zarządzenie Nr 89/06/Z

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego [...]

Zarządzenie Nr 88/06/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 87/06/Z

zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej [...]

Zarządzenie Nr 86/06/Z

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XLI sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 9 czerwca 2006 [...]

Zarządzenie Nr 85/06/Z

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport [...]

Zarządzenie Nr 84/06/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: remont przepustu drogowego na rzece Orla w miejscowości Orzelski [...]

Zarządzenie Nr 83/06/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę materiałów budowlanych dla Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 82/06/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: sporządzenie projektów planów miejscowych miasta i gminy Mrocz [...]

Zarządzenie Nr 81/06/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: docieplenie budynku szkoły podstawowej w Witosławiu [...]

Zarządzenie Nr 80/06/Z

w sprawie najmu lokalu komunalnego [...]

Zarządzenie Nr 79/06/Z

w sprawie najmu lokalu komunalnego [...]

Zarządzenie Nr 78/06/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 77/06/Z

w srawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym  [...]

Zarządzenie Nr 76/06/Z

zmieniające Zarządzenie Nr 18/05/Z Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 lutego 2005r w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w  Mroczy  [...]

Zarządzenie Nr 75/06/Z

 w sprawie umorzenia wierzytelności w związku ze zgonem dłużnika [...]

Zarządzenie Nr 74/06/Z

w sprawie świetlic wiejskich na terenie Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 73/06/Z

w sprawie: powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem warsztatowo-magazynowo-socjalnym oraz wiatą magazynową położone w Mroczą przy ul. Polnej. [...]

Zarządzenie Nr 72/06/Z

zmieniające Zarządzenie Nr 4/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Mroczą z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 71/06/Z

w sprawie: oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. [...]

Zarządzenie Nr 70/06/Z

w sprawie: wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 69/06/Z

w sprawie: powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne położone w Wielu gmina Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 68/06/Z

w sprawie: oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. [...]

Zarządzenie Nr 67/06/Z

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XL sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 28 kwietnia 2006 r. [...]

Zarządzenie Nr 66/06/Z

w sprawie: wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 65/06/Z

w sprawie: oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. [...]

Zarządzenie Nr 64/06/Z

w sprawie wykorzystania dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mroczą. [...]

Zarządzenie Nr 63/06/Z

w sprawie wykonania Uchwały Nr XL/31/06 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono [...]

Zarządzenie Nr 62/06/Z

w sprawie wykonania Uchwały Nr XL/30/06 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXITI/212/17/01 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 06 kwietnia w sprawie uchwalenia wartości jednego punktu dla potrzeb płacowych [...]

Zarządzenie Nr 61/06/Z

w sprawie wykonania Uchwały Nr XL/29/06 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX111/211/l 6/01 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 06 kwietnia w sprawie uchwalenia wartości jednego punktu dla potrzeb płacowych [...]

Zarządzenie Nr 60/06/Z

w sprawie: wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 59/06/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na: „zakup samochodu  osobowego typu  kombi  na wyposażenie [...]

Zarządzenie Nr 58/06/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „pełnienie nadzoru inwestorskiego w kompleksowym zakresie [...]

Zarządzenie Nr 57/06/Z

w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych w użytkowaniu w ewidencję Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 56/06/Z

w sprawie powołania Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 55/06/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „REMONT  ORAZ  MODERNIZACJA  WRAZ  Z  [...]

Zarządzenie Nr 54/06/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego. [...]

Zarządzenie Nr 53/06/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego. [...]

Zarządzenie Nr 52/06/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego. [...]

Zarządzenie Nr 51/06/Z

w sprawie sprzedaży środka trwałego. [...]

Zarządzenie Nr 50/06/Z

w sprawie: oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. [...]

Zarządzenie Nr 49/06/Z

w sprawie: oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. [...]

Zarządzenie Nr 48/06/Z

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXXIX sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 31 marca 2006 r. [...]

Zarządzenie Nr 47/06/Z

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza z przeznaczeniem na działalność usługowo handlową. [...]

Zarządzenie Nr 46/06/Z

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2 na wykonania zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w Gminie Mrocza   w  2006 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku [...]

Zarządzenie Nr 45/06/Z

w sprawie najmu lokalu komunalnego. [...]

Zarządzenie Nr 44/06/Z

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2006 rok. [...]

Zarządzenie Nr 43/06/Z

w sprawie udostępnienia pomieszczenia z przeznaczeniem na adaptację na cele mieszkaniowe. [...]

Zarządzenie Nr 42/06/Z

w sprawie udostępnienia pomieszczenia z przeznaczeniem na adaptację na cele mieszkaniowe. [...]

Zarządzenie Nr 41/06/Z

w sprawie udostępnienia pomieszczenia z przeznaczeniem na adaptację na cele mieszkaniowe. [...]

Zarządzenie Nr 40/06/Z

w sprawie najmu lokalu komunalnego. [...]

Zarządzenie Nr 39/06/Z

w sprawie udostępnienia pomieszczenia z przeznaczeniem na adaptację na cele mieszkaniowe. [...]

Zarządzenie Nr 38/06/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego. [...]

Zarządzenie Nr 36/06/Z

w   sprawie   przedstawienia   Radzie   Miejskiej   w   Mroczy   sprawozdania  z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2005 rok. [...]

Zarządzenie Nr 37/06/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. [...]

Zarządzenie Nr 35/06/Z

w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 34/06/Z

w sprawie sprostowania błędu. [...]

Zarządzenie Nr 33/06/Z

w sprawie najmu lokalu komunalnego. [...]

Zarządzenie Nr 32/06/Z

w sprawie opłat za ogrzewanie. [...]

Zarządzenie Nr 31/06/Z

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 30/06/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne położone w Wielu gmina Mrocza. [...]

Zarzadzenie Nr 29/06/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont cząstkowy nawierzchni [...]

Zarządzenie Nr 28/06/Z

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznej dotyczącej zmiany granic miasta Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 27/06/Z

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwała podjętych na XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 24 lutego 2006 r. [...]

Zarządzenie Nr 26/06/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego. [...]

Zarządzenie Nr 25/06/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego. [...]

Zarządzenie Nr 24/06/Z

w sprawie najmu lokalu komunalnego. [...]

Zarządzenie Nr 23/06/Z

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych oraz podpisywania pism i korespondencji. [...]

Zarządzenie Nr 22/06/Z

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 21/06/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku [...]

Zarządzenie Nr 20/06/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego. [...]

Zarządzenie Nr 19/06/Z

w sprawie: oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. [...]

Zarządzenie Nr 18/06/Z

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 17/06/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miasta i Gminy [...]

Zarządzenie Nr 16/06/Z

w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 15/06/Z

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr l na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie   upowszechniania   kultury fizycznej i sportu w Gminie Mrocza w 2006 roku przez organizacje prowadzące działalność [...]

Zarządzenie Nr 14/06/Z

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXXVII sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 27 stycznia 2006r. [...]

Zarządzenie Nr 13/06/Z

zmieniające Zarządzenie Nr 14/06/Z Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert oraz powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań [...]

Zarządzenie Nr 12/06/Z

w sprawie: oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. [...]

Zarządzenie Nr 11/06/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego. [...]

Zarządzenie Nr 10/06/Z

w sprawie: oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. [...]

Zarządzenie Nr 9/06/Z

w sprawie: oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. [...]

Zarządzenie Nr 8/06/Z

zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 lutego 2005r w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 6/06/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego. [...]

Zarządzenie Nr 5/06/Z

w sprawie powołania zespołu d/s opracowania projektu „Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Mrocza na 2006 r." [...]

Zarządzenie Nr 4/06/Z

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXXVI sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 29 grudnia 2005r. [...]

Zarządzenie Nr 3/06/Z

zmieniające Zarządzenie Nr 125/03/Z Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 grudnia 2003r w sprawie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych oraz podpisywania pism i korespondencji. [...]

Zarządzenie Nr 2/06/Z

w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu w Mroczy oraz nadania jej Regulaminu. [...]

Zarządzenie Nr 1/06/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na:Wybór urbanisty na opracowanie projektów decyzji zgodnie z przepisami ustawy [...]

metryczka