2010r.

2010r.

Zarządzenie Nr 0151/10A/10/Z

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2010 rok [...]

Zarządzenie Nr 0151/9/10/Z

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na IV Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 30 grudnia 2010 r. [...]

Zarządzenie Nr 0151/8/10/Z

w sprawie obsługi organizacyjno-technicznej wyborów organów jednostek pomocniczych Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/7/10/Z

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na III Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 22 grudnia 2010 r. [...]

Zarządzenie Nr 0151/6/10/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/5/10/Z

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/4/10/Z

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2010 rok [...]

Zarządzenie Nr 0151/3/10/Z

w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu w Mroczy oraz nadania jej Regulaminu [...]

Zarządzenie Nr 0151/2/10/Z

w sprawie ustalenia wysokości czynszu za wynajem pomieszczeń i lokali oraz czynszów dzierżawnych mienia stanowiącego zasób Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0151/1/10/Z

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na II Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 03 grudnia 2010 r. [...]

Zarządzenie Nr 0151/196/10

w sprawie dokonania zmian w Budżecie Gminy Mrocza na 2010 rok [...]

Zarządzenie Nr 0151/195/10

w sprawie dzierżawy lokalu użytkowego [...]

Zarządzenie Nr 0151/194/10

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/193/10

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2010r. [...]

Zarządzenie Nr 0151/192/10

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0151/191/10

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/190/10

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/189/10

w sprawie najmu pomieszczenia mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/188/10

w sprawie najmu pomieszczenia mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/187/10

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/186/10

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Mrocza na 2011r. [...]

Zarządzenie Nr 0151/185/10

w sprawie projektu Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2011r-2019r. [...]

Zarządzenie Nr 0151/184/10

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/183/10

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na LIV Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 09 listopada 2010 r. [...]

Zarządzenie Nr 0151/181/10

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/180/10

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/179/10

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/178/10

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/177/10

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/176/10

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/175/10

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/174/10

w sprawie inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w świetlicy wiejskiej Białowieży [...]

Zarządzenie Nr 0151/173/10

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na LIII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 29 października 2010 r. [...]

Zarządzenie Nr 0151/172/10

w sprawie wskazania pracowników samorządowych do składu Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku. [...]

Zarządzenie Nr 0151/171/10

w sprawie powołania obsługi systemu informatycznego Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. [...]

Zarządzenie Nr 0151/170/2010

zmieniająca zarządzenie nr 0151/32/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie powołania komisji mieszkaniowej. [...]

Zarządzenie Nr 0151/169/10

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/167/10

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/166/10

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2010 rok [...]

Zarządzenie Nr 0151/168/10

w sprawie sprostowania błędu [...]

Zarządzenie Nr 0151/165/10

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0151/164/10

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0151/163/10

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do weryfikacji wniosków na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/162/10

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/161/10

w sprawie ustalenia ceny przyjęcia odpadów komunalnych na składowisko odpadów w Ostrowie gm. Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/160/10

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0151/159/10

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0151/158/10

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0151/157/10

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0151/156/10

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0151/155/10

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0151/154/10

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0151/153/10

w sprawie: zimowego utrzymania dróg w okresie zimy 2010/2011 [...]

Zarządzenie Nr 0151/152/10

w sprawie: powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku wielorodzinnym w Mroczy ul. Żabia 2. [...]

Zarządzenie Nr 0151/151/10

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/150/10

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0151/149/10

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2010 rok [...]

Zarządzenie Nr 0151/147/10

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/146/10

w sprawie bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych związanych z wyborami do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz bezpośredniego wyboru burmistrza zarządzonych na dzień 21 [...]

Zarządzenie Nr 0151/145/10

w sprawie powołania zespołu do spraw obsługi Miejskiej i Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz bezpośredniego wyboru burmistrza zarządzonych na dzień 21 [...]

Zarządzenie Nr 0151/144/10

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/143/10

w sprawie udostępnienia pomieszczenia z przeznaczeniem na adaptację na cele mieszkaniowe. [...]

Zarządzenie Nr 0151/142/10

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 Euro na: „Dostawa mebli i [...]

Zarządzenie Nr 0151/141/10

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0151/140/10

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/139/10

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/138/10

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/137/10

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/136/10

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/135/10

w sprawie: powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku wielorodzinnym w Mroczy ul. Żabia 2. [...]

Zarządzenie Nr 0151/134/10

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0151/133/10

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na LII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 27 sierpnia 2010 r. [...]

Zarządzenie Nr 0151/132/10

w sprawie stawek opłat za ogrzewanie [...]

Zarządzenie Nr 0151/131/10

w sprawie likwidacji targowiska przy ulicy Nakielskiej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0151/130/10

zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu świetlic wiejskich przekazanych w zarząd Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0151/129/10

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie części działki, na okres do 3 lat, położonej w Kaźmierzewie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków [...]

Zarządzenie Nr 0151/128/10

w sprawie określenia zasad opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu Gminy na 2011rok. [...]

Zarządzenie Nr 0151/127/10

w sprawie przekazania środków trwałych [...]

Zarządzenie Nr 0151/126/10

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0151/125/10

w sprawie przekazania części zadań w ramach wykonywania Umowy Partnerskiej na rzecz realizacji Projektu pn. „ Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I - III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomo [...]

Zarządzenie Nr 0151/124/10

w sprawie najmu pomieszczenia gospodarczego [...]

Zarządzenie Nr 0151/123/10

w sprawie najmu lokalu komunalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/122/10

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie części działki, na okres do 3 lat, położonej w Witosławiu, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem [...]

Zarządzenie Nr 0151/121/10

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie części działki, na okres do 3 łat, położonej w Witosławiu, oznaczonej w ewidencji gruntów i [...]

Zarządzenie Nr 0151/120/10

w sprawie opracowania materiałów objętych wieloletnia prognozą finansową do sporządzenia projektu uchwały na 2011rok i lata następne. [...]

Zarządzenie Nr 0151/119/10

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/118/10

w sprawie powołania zespołu weryfikującego wnioski sołectw dotyczących realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego na 2011 r. [...]

Zarządzenie Nr 0151/117/10

w sprawie najmu lokalu położonego w Mroczy przy ul. Dworzec 4/1 nie wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/116/10

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/115/10

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 Euro na: „Zaciągnięcie [...]

Zarządzenie Nr 0151/114/10

w sprawie ustalenia procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków [...]

Zarządzenie Nr 0151/113/10

w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy i jednostkach organizacyjnych Gminy Mrocza oraz zasad jej koordynacji. [...]

Zarządzenie Nr 0151/112/10

Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010roku. [...]

Zarządzenie Nr 0151/111/10

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0151/110/10

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0151/109/10

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0151/108/10

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na LI Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 30 lipca 2010 r. [...]

Zarządzenie Nr 0151/107/10

w sprawie stawki usług wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy autobusem Autosan H-9 na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych [...]

Zarządzenie Nr 0151/106/10

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wartości poniżej 4.845.000,00 Euro na: „Poprawa [...]

Zarządzenie Nr 0151/105/10

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działki nr 246/45 przeznaczonej pod zabudowę położonej w Mroczy przy ul. Polnej [...]

Zarządzenie Nr 0151/104/10

w sprawie zmiany głównego najemcy lokalu komunalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/103/10

w sprawie najmu pomieszczenia mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/102/10

w sprawie zmiany lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/101/10

w sprawie zamiany lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/100/10

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla ucznia [...]

Zarządzenie Nr 0151/99/10

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/98/10

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym, ubiegających się o awans [...]

Zarządzenie Nr 0151/97/10

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym, ubiegających się o awans [...]

Zarządzenie Nr 0151/96/10

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na L Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 2 lipca 2010r. [...]

Zarządzenie Nr 0151/95/10

w sprawie najmu lokalu komunalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/94/10

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2010 rok [...]

Zarządzenie Nr 0151/93/10

w sprawie zmiany głównego najemcy lokalu komunalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/92/10

zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku. [...]

Zarządzenie Nr 0151/91/10

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/90/10

w sprawie przekazania środka trwałego [...]

Zarządzenie Nr 0151/89/10

w sprawie przekazania środka trwałego [...]

Zarządzenie Nr 0151/88/10

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 Euro na: „Zaciągnięcie [...]

Zarządzenie Nr 0151/87/10

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2010 rok [...]

Zarządzenie Nr 0151/86/10

w sprawie przekazania środka trwałego [...]

Zarządzenie Nr 0151/85/10

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działki nr 246/45 przeznaczonej pod zabudowę położonej w Mroczy przy ul. Polnej. [...]

Zarządzenie Nr 0151/84/10

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/83/10

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/82/10

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/81/10

zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. [...]

Zarządzenie Nr 0151/80/10

w sprawie: wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0151/79/10

w sprawie przyznania stypendium sportowego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym posiadających licencję zawodnika [...]

Zarządzenie Nr 0151/78/10

w sprawie przyznania stypendium sportowego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym posiadających licencję zawodnika [...]

Zarządzenie Nr 0151/77/10

w sprawie: wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0151/75/10

w sprawie: wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0151/74/10

w sprawie: wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0151/73/10

w sprawie: wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0151/72a/10

w sprawie powierzenia stanowiska Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0151/72/2010

w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. [...]

Zarządzenie Nr 0151/71/10

w sprawie informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. [...]

Zarządzenie Nr 0151/70/10

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2010 rok [...]

Zarządzenie Nr 0151/69/10

zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/68/10

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0151/67/10

w sprawie: wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0151/66/10

w sprawie najmu pomieszczenia mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/65/10

w sprawie najmu pomieszczenia mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/64/10

w sprawie sporządzenia wykazu „witaczy" stanowiących mienie komunalne Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/63/10

w sprawie wskazania siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0151/62/10

w sprawie: wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0151/61/10

w sprawie: wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0151/60/10

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wartości poniżej 4.845.000,00 Euro na: „Poprawa [...]

Zarządzenie Nr 0151/59/10

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XLVII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 23 kwietnia 2010 r. [...]

Zarządzenie Nr 0151/58/10

w sprawie opróżnienia lokalu mieszkalnego położonego w Mroczy przy ul. Żabiej 2/3, wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0151/57/10

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działki nr 246/45 przeznaczonej pod zabudowę położonej w Mroczy przy ul. Polnej. [...]

Zarządzenie Nr 0151/56/10

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie części działki, na okres do 3 lat, położonej w Witosławiu, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem [...]

Zarządzenie Nr 0151/55/10

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie części działki, na okres do 3 łat, położonej w Wyrzy, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem [...]

Zarządzenie Nr 0151/54/10

w sprawie bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. [...]

Zarządzenie Nr 0151/53/2010

zmieniające zarządzenie nr 0151/145/09 z dnia 30 listopada 2009 r w sprawie ustalenia wysokości czynszu za wynajem pomieszczeń i lokali oraz czynszów dzierżawnych mienia stanowiącego zasób Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0151/52/10

w sprawie przeprowadzenia szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych będących w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym na terenie Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/51/10

zmieniające zarządzenie nr 0151/143/09 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem lub dzierżawę niektórych lokali użytkowych i pomieszczeń stanowiących własność Gminy Mroc [...]

Zarządzenie Nr 0151/50/10

w sprawie: wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0151/49/10

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/48/10

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/47/10

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/46/10

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/45/10

w sprawie wykazu boisk sportowych stanowiących własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/44/10

w sprawie wykazu wiat przystankowych w Gminie Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/43/10

w sprawie: wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0151/42/10

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XLVI Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 26 marca 2010 r. [...]

Zarządzenie Nr 0151/41/10

w sprawie: wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0151/40/10

w sprawie powołania składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Gabrieli Trzeciakowskiej - Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0151/39/10

W sprawie utworzenia Zastępczego Miejsca Szpitalnego w warunkach wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny [...]

Zarządzenie Nr 0151/38/10

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia III przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działki budowlanej nr 204/2 położonej w Wielu gm. Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0151/37/10

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/36/10

w sprawie dzierżawy lokalu użytkowego [...]

Zarządzenie Nr 0151/35/10

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2009roku [...]

Zarządzenie Nr 0151/33/10

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0151/34/10

w sprawie reprezentowania Gminy Mrocza w Związku Stowarzyszeń „Grudziądzki Bank Żywności" [...]

Zarządzenie Nr 0151/32/10

w sprawie powołania komisji mieszkaniowej [...]

Zarządzenie Nr 0151/31/10

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działki nr 246/45 przeznaczonej pod zabudowę położonej w Mroczy przy ul. Polnej. [...]

Zarządzenie Nr 0151/30/10

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż urządzeń kotłowni z demontażu. [...]

Zarządzenie Nr 0151/29/10

w sprawie zmiany głównego najemcy lokalu komunalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/28/10

w sprawie udostępnienia pomieszczenia z przeznaczeniem na adaptację na cele mieszkaniowe. [...]

Zarządzenie Nr 0151/27/10

w sprawie udostępnienia pomieszczenia z przeznaczeniem na adaptację na cele mieszkaniowe. [...]

Zarządzenie Nr 0151/26/10

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/25/10

w sprawie ustalenia Regulaminu Gminnego Konkursu: „Aktywne Sołectwo/ Osiedle w Gminie Mrocza" [...]

Zarządzenie Nr 0151/24/10

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XLV Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 26 lutego 2010 r. [...]

Zarządzenie Nr 0151/23/10

W sprawie uchylenia Zarządzenia nr 0152/111/09 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza, z dnia 1 października 2009 r w sprawie sprzedaży składników majątku ruchomego w postaci zbędnych urządzeń grzewczych będących na wyposażeniu budynku Szkoły [...]

Zarządzenie Nr 0151/21/10

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/22/10

w sprawie najmu lokalu położonego w Mroczy przy ul. Dworzec 4/1 nie wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/20/10

w sprawie przyznania stypendium sportowego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym [...]

Zarządzenie Nr 0151/18/10

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XLIV Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 29 stycznia 2010 r. [...]

Zarządzenie Nr 0151/17/2010

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż urządzeń kotłowni z demontażu. [...]

Zarządzenie Nr 0151/16/2010

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działki nr 246/45 przeznaczonej pod zabudowę położonej w Mroczy przy ul. Polnej. [...]

Zarządzenie Nr 0151/15/10

zmieniające Zarządzenie Nr 0151/161/09 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego [...]

Zarządzenie Nr 0151/14/10

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/13/2010

w sprawie najmu pomieszczenia gospodarczego [...]

Zarządzenie Nr 0151/12/2010

w sprawie zmiany głównego najemcy lokalu komunalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/11/2010

zmieniające Zarządzenie Nr 0151/140/09 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek wynajmu pomieszczeń szkolnych w budynkach szkół na terenie Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0151/8/10

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/7/10

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XLIII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 30 grudnia 2009 r. [...]

Zarządzenie Nr 0151/06/2010

w sprawie wykazu obiektów przekazanych w zarząd Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0151/5/2010

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/04/2010

w sprawie wynajmu pomieszczenia gospodarczego stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/03/2010

w sprawie użyczenia lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/02/2010

w sprawie wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/01/2010

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza [...]

metryczka