2016r.

2016r.

Zarządzenie Nr 0050.389a.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 grudnia 2016 r.

W sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Mrocza i jej jednostkach organizacyjnych [...]

Zarządzenie Nr 0050.389.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 grudnia 2016 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.388.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 grudnia 2016r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej poprzez prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mrocza w 2017 roku [...]

Zarządzenie Nr 0050.387.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 grudnia 2016r.

w sprawie ustalenia stawek za przyjęcie odpadów komunalnych na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Ostrowo gm. Mrocza oraz wydzielenia z powyższych stawek funduszu rekultywacyjnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.385.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 grudnia 2016r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek za wynajem pomieszczeń w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym [...]

Zarządzenie Nr 0050.384.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 grudnia 2016r.

w sprawie zawarcia umowy najmu pomieszczenia mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.383.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 grudnia 2016r.

w sprawie wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050.382.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 grudnia 2016r.

w sprawie wynajmu pomieszczenia gospodarczego stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza                                            [...]

Zarządzenie Nr 0050.381.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 grudnia 2016r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia drugiego przetargu nieograniczonego ustnego na na sprzedaż działek budowlanych o nr 999/30, 999/31, 999/32, 999/34, 999/18 położonych w Mroczy przy ul. Czereśniowej [...]

Zarządzenie Nr 0050.380.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 grudnia 2016r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia drugiego przetargu nieograniczonego ustnego na na sprzedaż działek budowlanych o nr 1305/16, 1305/19, 1305/20, 1305/21, 1305/22 położonych w Mroczy przy ul. Celtyckiej i ul. [...]

Zarządzenie Nr 0050.379.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 grudnia 2016r.

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II ustnym przetargu nieograniczonym dotyczącym sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Wielu 39 gm. Mrocza wraz z boksem gospodarczym - 7,64 m² oraz udziałem w gruncie wynoszącym 5968/35409 do [...]

Zarządzenie Nr 0050.377.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 grudnia 2016r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek za dzierżawę i wynajem pomieszczeń, lokali oraz nieruchomości gruntowych stanowiących zasób Gminy [...]

Zarządzenie Nr 0050.276.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 listopada 2016r.

w sprawie zawarcia umowy najmu pomieszczenia mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.375.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 listopada 2016r.

w sprawie zawarcia umowy najmu pomieszczenia mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.374.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 listopada 2016r.

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II ustnym przetargu nieograniczonym nieruchomości - działek budowlanych położonych w Mroczy przy ul. Celtyckiej i ul. [...]

Zarządzenie Nr 0050.373.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 listopada 2016r.

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II ustnym przetargu nieograniczonym nieruchomości - działek budowlanych położonych w Mroczy przy ul. Czereśniowej                          [...]

Zarządzenie Nr 0050.372.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 listopada 2016r.

w sprawie zawarcia umowy najmu pomieszczenia mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.370.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 listopada 2016r.

w sprawie stanowisk kierowania i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w mieście i gminie Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.369.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 3 listopada 2016r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia drugiego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działek budowlanych o nr 1305/10, 1305/11, 1305/12, 1305/14, 1305/15 położonych w [...]

Zarządzenie Nr 0050.368.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 2 listopada 2016 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXVI Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 28 października 2016 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.367.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 października 2016r.

w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza, Jednostek Organizacyjnych Gminy Mrocza oraz Zakładach Pracy [...]

Zarządzenie Nr 0050.365.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 października 2016r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza                                      [...]

Zarządzenie Nr 0050.364.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 października 2016r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy [...]

Zarządzenie Nr 0050.363.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 października 2016r.

w sprawie zimowego utrzymania dróg w okresie zimy 2016/2017   &nbs [...]

Zarządzenie Nr 0050.362.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 października 2016r.

w sprawie przyznania stypendium sportowego dla zawodnika za sięgnięte wyniki spo [...]

Zarządzenie Nr 0050.361.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 października 2016r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 wraz z udziałem w gruncie położonym w Wielu 39 gm. Mrocza   [...]

Zarządzenie Nr 0050.360.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 17 października 2016r.

w sprawie zawarcia umowy najmu pomieszczenia mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.359.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 17 października 2016r.

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II ustnym przetargu nieograniczonym nieruchomości - działek budowlanych położonych w Mroczy przy ul. Piastowskiej oraz ul. [...]

Zarządzenie Nr 0050.358.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 października 2016r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy [...]

Zarządzenie Nr 0050.357.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 października 2016r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza                            [...]

Zarządzenie Nr 0050.356.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 października 2016r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy [...]

Zarządzenie Nr 0050.355.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 października 2016r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza                              [...]

Zarządzenie Nr 0050.354.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 października 2016r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza                                  [...]

Zarządzenie Nr 0050.353.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 października 2016r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy [...]

Zarządzenie nr 0050.352.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 października 2016r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działek budowlanych nr 999/30, 999/31, 999/32, 999/34, 999/18 położonych w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.351.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 października 2016r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działek budowlanych o nr 1305/16, 1305/19, 1305/20, 1305/21, 1305/22 położonych w Mroczy ul. [...]

Zarządzenie Nr 0050.349.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 października 2016r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.348.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 października 2016r.

w sprawie odpłatności za wynajem pomieszczeń w hali widowiskowo-sportowej w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 0050.347.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 października 2016r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.343.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 3 października 2016r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza                                    [...]

Zarządzenie Nr 0050.342.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 września 2016r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza                                    [...]

Zarządzenie Nr 0050.341.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 września 2016r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.340.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 września 2016 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy [...]

Zarządzenie Nr 0050.339.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 września 2016r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza                            [...]

Zarządzenie Nr 0050.338.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 września 2016r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza                 [...]

Zarządzenie Nr 0050.337.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 września 2016r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie nieruchomości gruntowej położonej w Kaźmierzewie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 44, na okres do 3 [...]

Zarządzenie Nr 0050.335.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 września 2016 r.

w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu Gminy Mrocza na 2017 rok.Strona 1 - [...]

Zarządzenie Nr 0050.323.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 września 2016r.

w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych, lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i pomieszczeń mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza i administrowanych przez Gminę Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.322.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 września 2016r.

w sprawie ujawnienia najemcy lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.320.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 sierpnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mrocza, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, dla których Gmina Mrocza jest organem [...]

Zarządzanie Nr 0050.319.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 sierpnia 2016r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzanie Nr 0050.318.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 sierpnia 2016r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzanie Nr 0050.317.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 sierpnia 2016r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.316.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 sierpnia 2016r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.313.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 sierpnia 2016r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntownej stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.312.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 sierpnia 2016r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza                 [...]

Zarządzenie Nr 0050.314.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 sierpnia 2016r.

w sprawie odpłatności za wynajem pomieszczeń w hali widowiskowo-sportowej oraz pomieszczeń przy ul. Sportowej 1 w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.310.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 sierpnia 2016r.

w sprawie zawarcia umowy najmu pomieszczenia mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.309.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 sierpnia 2016r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.308.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 sierpnia 2016r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.307.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 2 sierpnia 2016r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym, ubiegających się o stopień [...]

Zarządzenie Nr 0050.304.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 lipca 2016r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.303.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 lipca 2016r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.302.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 lipca 2016r.

w sprawie zawarcia umowy najmu pomieszczenia mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.300.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 lipca 2016 roku

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza  [...]

Zarządzenie Nr 0050.299.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 lipca 2016 roku

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza  [...]

Zarządzenie nr 0050.298.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.297.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie powołania Komisji do ustalenia szkód i oszacowania strat powstałych w budynkach mieszkalnych i gospodarczych w wyniku gwałtownych i intensywnych opadów deszczu oraz burzy w dniu 25 czerwca 2016 roku na terenie Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.295.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 10 czerwca 2016 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.292.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 6 czerwca 2016r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.291.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 6 czerwca 2016r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.290.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 6 czerwca 2016r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji na realizację działań polegających na transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza oraz wzoru umowy na udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy [...]

Zarządzenie Nr 0050.289.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 maja 2016 roku

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.288.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 maja 2016 roku

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.287.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 maja 2016 roku

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza  [...]

Zarządzenie Nr 0050.286.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 maja 2016 roku

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.285.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 maja 2016 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu dla dróg wewnętrznych w miejscowości Drzewianowo  [...]

Zarządzenie Nr 0050.282.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 maja 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu dla dróg wewnętrznych w miejscowości Drzewianowo  [...]

Zarządzenie Nr 0050.281.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 6 maja 2016r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.280.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 6 maja 2016

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.278.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 2 maja 2016 roku

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.277.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 2 maja 2016 roku

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.276.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.275.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 kwietnia 2016 r.

w sprawie  określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XIX Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 14 kwietnia 2016 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.274.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 kwietnia 2016 r

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa  nie  przekracza [...]

Zarządzenie Nr 0050.272.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Szefa Obrony Cywilnej z dnia 8 kwietnia 2016r.

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.271.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Szefa Obrony Cywilnej z dnia 8 kwietnia 2016r.

zmieniające zarządzenie Nr 0050.270.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie przeprowadzenia reorganizacji formacji obrony cywilnej na terenie Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.269.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 kwietnia 2016 r.

w sprawie  określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XVIII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 31 marca 2016 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.267.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 kwietnia 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,  którego  wartość szacunkowa  nie [...]

Zarządzenie Nr 0050.266.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 kwietnia 2016r.

w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy w ramach realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci [...]

Zarządzenie nr 0050.265.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok [...]

Zarządzenie nr 0050.262.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 marca 2016 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2015 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.261.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 marca 2016r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy i jednostkach organizacyjnych Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.260.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 marca 2016 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i o zasiłki dla opiekunów. [...]

Zarządzenie Nr 0050.258.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 marca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.257.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 marca 2016 r.

w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego w ramach ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w [...]

Zarządzenie Nr 0050.256.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 marca 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,  którego  wartość szacunkowa  nie [...]

Zarządzenie Nr 0050.253.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 2 marca 2016 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XVII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 26 lutego 2016 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.252.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 marca 2016 roku

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.245.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 marca 2016 r.

w sprawie powołania Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji [...]

Zarządzenie Nr 0050.251.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 marca 2016r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.250.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 marca 2016r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.249.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 marca 2016r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.244.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,  którego  wartość szacunkowa  nie [...]

Zarządzenie Nr 0050.241.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,  którego  wartość  szacunkowa  nie [...]

Zarządzenie Nr 0050.240.2016 z dnia 25 lutego 2016 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek za dzierżawę i wynajem pomieszczeń, lokali oraz nieruchomości gruntowych stanowiących zasób Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.239.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 lutego 2016 r.

wprowadzające "Instrukcję w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Mrocza" [...]

Zarządzenie Nr 0050.234.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 lutego 2016 r.

w sprawie ustalenia miesięcznego wskaźnika utrzymania w Ośrodku Wsparcia dla Bezdomnych w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.231.2016 z dnia 8 lutego 2016r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla oceny i wyboru oferty na realizację zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz określenie regulaminu jej pracy [...]

Zarządzenie Nr 0050.230.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 lutego 2016 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XVI Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 29 stycznia 2016 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.228.2016 z dnia 3 lutego 2016r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Mrocza w 2016 roku przez organizację prowadzące działalność pożytku publicznego [...]

Zarządzenie Nr 0050.227.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 lutego 2016r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.225.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół [...]

Zarządzenie Nr 0050.222.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 stycznia 2016r.

w sprawie wydzierżawienia pomieszczenia biurowego stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.218.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 stycznia 2016 r.

w sprawie odpłatności za wynajem pomieszczeń stanowiących własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.217.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 stycznia 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek za dzierżawę i wynajem pomieszczeń, lokali oraz nieruchomości gruntowych stanowiących zasób Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.216.2016 z dnia 11 stycznia 2016r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2 na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej poprzez prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mrocza w 2016 [...]

Zarządzenie Nr 0050.211.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 stycznia 2016r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.210.2016 z dnia 4 stycznia 2016 roku

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XV Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 30 grudnia 2015 r. [...]

metryczka