Zarządzenie Nr 0050.703.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 października 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru oferty   w postępowaniu   o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Odbudowa dróg gminnych na terenie gminy Mrocza uszkodzonych w wyniku nawałnicy”

Pobierz (273kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (11 października 2018)
Opublikował: Sebastian Mazur (24 stycznia 2019, 11:47:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 298