Zarządzenie Nr 0050.642.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Samsieczynek na odcinku 988 mb - Etap I”.

- Pobierz (274kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (7 czerwca 2018)
Opublikował: Agnieszka Dulińska (13 sierpnia 2018, 08:35:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 453