Zarządzenie Nr 0050.668.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 lipca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Zaciągnięcie zobowiązania w formie wykupu wierzytelności długoterminowej na realizację zadań inwestycyjnych w Gminie Mrocza w kwocie 758.979,78 zł”.

- Pobierz (273kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (12 lipca 2018)
Opublikował: Agnieszka Dulińska (13 sierpnia 2018, 08:24:12)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Dulińska (13 sierpnia 2018, 08:30:21)
Zmieniono: Korekta tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 467