Zarządzenie Nr 0050.678.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 2 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Budowa trzech kompleksów Otwartych Sref Aktywności na terenie Gminy Mrocza”.

- Pobierz (274kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (2 sierpnia 2018)
Opublikował: Agnieszka Dulińska (13 sierpnia 2018, 08:18:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 420