Zarządzenie Nr 0050.600.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 2 maja 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.595.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Kredyt długoterminowy przeznaczony na pokrycie deficytu w 2018 roku - 1.620.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych”

Pobierz (277kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (2 maja 2018)
Opublikował: Sebastian Mazur (2 maja 2018, 10:45:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 360