Zarządzenie Nr 0050.479.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 lipca 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,  którego wartość szacunkowa  nie  przekracza  kwoty  określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Kredyt długoterminowy przeznaczony na pokrycie deficytu w  2017  roku  oraz  spłatę  wcześniej  zaciągnietych  zobowiązań  z tytułu  pożyczek i kredytów - 1.037.609,85 zł” 

Pobierz zarządzenie (277kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (31 lipca 2017)
Opublikował: Sebastian Mazur (1 sierpnia 2017, 15:10:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 403