Zarządzenie Nr 0050.467.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,  którego wartość szacunkowa  nie  przekracza  kwoty  określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na  realizację  zadania  pn.:  „Budowa  świetlicy  wiejskiej  w Ostrowie  jako  Centrum Społeczno - Kulturalnego dla mieszkańców sołectwa”

Pobierz zarządzenie (278kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (21 czerwca 2017)
Opublikował: Sebastian Mazur (1 sierpnia 2017, 15:07:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 480