Zarządzenie Nr 0050.267.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 kwietnia 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,  którego  wartość szacunkowa  nie  przekracza  kwoty  określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 090115C relacji Kaźmierzewo –  Orzelski  Młyn  w  ramach  modernizacji  dróg  transportu  rolniczego  na odcinku 850 metrów”

Pobierz (273kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (1 kwietnia 2016)
Opublikował: Sebastian Mazur (6 maja 2016, 12:04:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 518