Zarządzenie Nr 0050.241.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,  którego  wartość  szacunkowa  nie  przekracza  kwoty  określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”

Pobierz zarządzenie (272kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (25 lutego 2016)
Opublikował: Agnieszka Dulińska (12 marca 2016, 12:31:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 971