Zarządzenie Nr 0050.13a.2014 z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat"


Pobierz zarządzenie (43kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (29 grudnia 2014)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (16 lutego 2015, 13:00:42)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (16 lutego 2015, 13:02:21)
Zmieniono: Wprowadzanie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 533