Zarządzenie Nr 0050.10.2014 z dnia 17 grudnia 2014r.

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.1.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego/ którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat"

Pobierz zarządzenie (46kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (17 grudnia 2014)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (13 stycznia 2015, 12:42:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 683