Zarządzenie Nr 0050.799.2014 z dnia 25 września 2014r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust- 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie stałych odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Mrocza oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych"

Pobierz zarządzenie (50kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (25 września 2014)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (24 października 2014, 10:56:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 664