Zarządzenie Nr 0050.766.2014 z dnia 25 lipca 2014r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust, 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: Budowa hali widowiskowo - sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą"

Pobierz zarządzenie (45kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (25 lipca 2014)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (31 lipca 2014, 13:02:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 702