Zarządzenie Nr 0050.704.2014

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: "Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędy Miasta i Gminy w Mroczy przy Placu 1 Maja 20"

Pobierz zarządzenie (1431kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (7 kwietnia 2014)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (22 kwietnia 2014, 08:50:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 786