Zarządzenie Nr 0050.694.2014

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: "Zaciągnięcie kredytów komercyjnych długoterminowych na realizację zadań inwestycyjnych w Gminie Mrocza"

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (17 marca 2014)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (1 kwietnia 2014, 15:20:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 750