Zarządzenie Nr 0050.674.2014

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem przyległej przestrzeni publicznej w miejscowości Mrocza"

Pobierz zarządzenie (46kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (13 lutego 2014)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (27 lutego 2014, 12:09:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 826