Zarządzenie Nr 0050.673.2014

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Remont placu wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Kosowo, Gmina Mrocza"

Pobierz zarządzenie (46kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (7 lutego 2014)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (27 lutego 2014, 12:07:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 811