Zarządzenie Nr 0151/60/10

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wartości poniżej 4.845.000,00 Euro na: „Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Wielu oraz budowę wodociągów w Gminie Mrocza"

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (28 kwietnia 2010)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (1 czerwca 2010, 14:21:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1046