Zarządzenie Nr 0050.57.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu na cele oświatowe - biblioteka i punkt przedszkolny wraz z wykonaniem placu zabaw”

Pobierz (275kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (13 marca 2019)
Opublikował: Sebastian Mazur (27 maja 2020, 09:31:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 141