2004r.

2004r.

Zarzadzenie Nr 18/2004

w sprwie powołania komisji kontrolującej średnie normy zużycia oleju opałowego i węgla oraz kontrola stanu technicznego w kotłowniach będących w zasobach Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 17/2004

zmieniające Zarządzenie Nr 14/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie limitu kwot za używanie służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy oraz Kierowników Gminnych [...]

Zarządzenie Nr 16/2004

w sprawie przesunięć pracowników w ramach referatów i zmiany zakresów zadań i obowiązków. [...]

Zarządzenie Nr 15/2004

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Zakładzie Robót Publicznych w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 14/2004

w sprawie zmiany Kierownika Zakładu Robót Publicznych w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 13/2004

w sprawie wyceny i wyksięgowania z ewidencji środków trwałych i środków trwałych w użytkowaniu zlikwidowanego mienia komunalnego. [...]

Zarządzenie Nr 12/2004

w sprawie powołania Gminnego Komitetu Sterującego do opracowania "Programu Rozwoju Wsi Gminy Mrocza na lata 2004-2014". [...]

Zarządzenie Nr 11/2004

w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego - wyposażenie - zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem. [...]

Zarządzenie Nr 10/2004

w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 9/2004

w sprawie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Na podstawie art. 15a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. [...]

Zarządzenie Nr 8/2004

w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdzia [...]

Zarządzenie Nr 7/2004

w sprawie sprzedaży środka trwałego - przyczepy autobusowej o numerze inwentarzowym I-45-I. [...]

Zarządzenie Nr 6/2004

w sprawie powołania zespołu d/s opracowania regulaminu i gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych w Urzedzie Miasta i Gminy w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 5/2004

w sprawie likwidacji środka trwałego - kotła warzelnego o numerze I-49-I. [...]

Zarządzenie Nr 4/2004

w sprawie powołania zespołu organizacyjno - technicznego do obsługi związanej z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r. [...]

Zarządzenie Nr 3-2004

w sprawie funkcjonowania Biura Obsługi Klientów w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 2-2004

w sprawie udostępnienia przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu, informowania o możliwości zatrudnienia i mobbingu. [...]

Zarządzenie Nr 1/2004

w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do likwidacji środków trwałych i środków trwałych w użytkowaniu. [...]

metryczka