2019r.

2019r.

Zarządzenie Nr 120.36.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 grudnia 2019r.

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.35.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 grudnia 2019r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.34.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 listopada 2019r.

w sprawie tymczasowej zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.31.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 listopada 2019r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Anity Zaborowskiej [...]

Zarządzenie Nr 120.28.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 2 października 2019r.

w sprawie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.27.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 października 2019r.

w sprawie powołania zespołu weryfikującego wnioski sołectw dotyczące przedsięwzięć z funduszu sołeckiego [...]

Zarządzenie Nr 120.25.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustanowienia gminnego koordynatora obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. [...]

Zarządzenie Nr 120.24.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie techniczno – administracyjnej obsługi zadań wyborczych na terenie Gminy Mrocza w wyborach posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019. [...]

Zarządzenie Nr 120.23.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 sierpnia 2019r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Sołectwie Witosław i Sołectwie Wyrza [...]

Zarządzenie Nr 120.22.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania zespołu powypadkowego dla ustalenia okoliczności przyczyn wypadku przy pracy [...]

Zarządzenie Nr 120.21.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 sierpnia 2019r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [...]

Zarządzenie Nr 120.20.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 lipca 2019r.

w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w MroczyZarządzenie zostało zmienione zarządzeniem nr 0050.115.2023 z dnia 30.08.2023 r. [...]

Zarządzenie Nr 120.19.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 lipca 2019r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Eweliny Musiał [...]

Zarządzenie Nr 120.18.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 maja 2019r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Barbary Kasprzyk [...]

Zarządzenie Nr 120.17.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 kwietnia 2019r.

w sprawie powierzenia stanowiska Kierownika Referatu Finansowo-Budżetowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.16.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustanowienia gminnego koordynatora obsługi informatycznej w wyborach      posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. [...]

Zarządzenie Nr 120.15.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie techniczno – administracyjnej obsługi zadań wyborczych na terenie Gminy Mrocza w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. [...]

Zarządzenie Nr 120.13.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 17 kwietnia 2019r.

w sprawie zapewnienia obsługi organizacyjno-technicznej zebrań w jednostkach pomocniczych Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.12.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 9 kwietnia 2019r.

zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.11.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 marca 2019r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. obsługi kancelaryjnej [...]

Zarządzenie Nr 120.10.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 marca 2019r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.9.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 marca 2019r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Agnieszki Delestowicz [...]

Zarządzenie Nr 120.7.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 marca 2019r.

w sprawie ustalenia procedury naboru pracowników samorządowych na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.6.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 lutego 2019r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze kierownika referatu [...]

Zarządzenie Nr 120.5.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 lutego 2019r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Natalii Korpal [...]

Zarządzenie Nr 120.4.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 lutego 2019r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.3.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 lutego 2019r.

zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.2.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie planu  postępowań  o  udzielenie  zamówień  publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2019 roku przez Gminę Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.1.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 stycznia 2019r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w jednostkach pomocniczych [...]

metryczka