2020r.

2020r.

Zarządzenie Nr 120.46.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie akredytacji systemu teleinformatycznego "InforN" [...]

Zarządzenie Nr 120.45.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 grudnia 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy oraz gminnych jednostkach organizacyjnych [...]

Zarządzenie Nr 120.44.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze Aplikanta Straży Miejskiej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.43.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. obronności, zarzadzania kryzysowego i obrony cywilnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.41.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. dochodów w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.42.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 2 grudnia 2020 r.

zmieniające w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę [...]

Zarządzenie Nr 120.40.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 listopada 2020 r.

zmieniające w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych. [...]

Zarządzenie Nr 120.39.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 120.38.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 listopada 2020 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych. [...]

Zarządzenie Nr 120.36.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 3 listopada 2020 r.

w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych. [...]

Zarządzenie Nr 120.35.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 października 2020 r.

w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych. [...]

Zarządzenie Nr 120.34.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy. [...]

Zarządzenie nr 120.33.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych [...]

Zarządzenie nr 120.32.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.29.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 września 2020r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. dochodów w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.30.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 września 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.28.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 września 2020 r.

w sprawie powołania Zespołu weryfikującego wnioski o przyznanie sołectwu środków z funduszu sołeckiego [...]

Zarządzenie Nr 120.27.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 września 2020 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru prac remontowych przeprowadzonych na nieruchomościach będących własnością Gminy Mrocza w użytkowaniu Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.24.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska [...]

Zarządzenie Nr 120.23.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 roku. [...]

Zarządzenie Nr 120.22.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie zapewnienia obsługi administracyjno - technicznej zebrań w jednostkach pomocniczych Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.20.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.21.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.19a.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 17 lipca 2020 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 120.36.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.19.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 17 lipca 2020 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Kierownika Referatu Finansowo - Budżetowego w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.18.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 9 czerwca 2020 r.

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego d/s informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. [...]

Zarządzenie Nr 120.17.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 czerwca 2020r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.16.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 czerwca 2020 r.

w sprawie techniczno – administracyjnej obsługi zadań wyborczych na terenie Gminy Mrocza w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. [...]

Zarządzenie Nr 120.15.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 czerwca 2020r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze sekretarza miasta i gminy [...]

Zarządzenie Nr 120.14.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 2 czerwca 2020r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.13.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 maja 2020r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Referatu Rolnictwa. Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.12.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 maja 2020r.

zmieniające zarządzenie nr 120.9.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie zmian organizacji i systemie pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 120.11.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 maja 2020r.

zmieniające zarządzenie Nr 120.8.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia14 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w działalności Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy poprzez czasowe ograniczenie przyjmowania interesantów [...]

Zarządzenie Nr 120.10.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 maja 2020r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w jednostce OSP Kosowo [...]

Zarządzenie Nr 120.9.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 marca 2020r.

w sprawie zmian w organizacji i systemie pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.8.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 marca 2020r.

w sprawie wprowadzenia zmian w działalności Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy poprzez czasowe ograniczenie przyjmowania interesantów [...]

Zarządzenie Nr 120.7.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 marca 2020 r.

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego d/s informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. [...]

Zarządzenie Nr 120.6.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 lutego 2020r.

zmieniające Zarządzenie Nr 120.12.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.5.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 lutego 2020 r.

w sprawie techniczno – administracyjnej obsługi zadań wyborczych na terenie Gminy Mrocza w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. [...]

Zarządzenie Nr 120.4.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 lutego 2020 r.

w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2020 roku przez Gminę Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 120.3.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 stycznia 2020r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego [...]

Zarządzenie Nr 120.2.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 stycznia 2020r.

w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę [...]

Zarządzenie Nr 120.1.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 stycznia 2020r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Moniki Lahutta [...]

metryczka