2014r.

2014r.

Zarządzenie Nr 120.17.2014 z dnia 21 listopada 2014 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze [...]

Zarządzenie Nr 120.16.2014 z dnia 21 listopada 2014 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze [...]

Zarządzenie Nr 120.15.2014 z dnia 30 października 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia upoważnień do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej i podpisywania pism z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.14.2014 z dnia 28 października 2014r.

w sprawie przeprowadzenia korekty składów kart do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Mroczy zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. i powołania zespołów do tych czynności [...]

Zarządzenie Nr 120.13.2014 z 2 października 2014r.

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Mrocza do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania [...]

Zarządzenie Nr 120.12.2014 z dnia 18 sierpnia 2014r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze [...]

Zarządzenie Nr 120.11A.2014 z dnia 30 lipca 2014r.

zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza nr 0152/16/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.11.204 z dnia 2 lipca 2014r.

w sprawie organizacji i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) [...]

Zarządzenie Nr 120.10.2014

zmieniajce zarzdzenie nr 120.7.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 02 kwietnia 2014r. w sprawie powierzenia funkcji koordynatora realizacji Projektu "E-Liderzy Pauk i Krajny- nowa jako lokalnej administracji dla dobra mieszkacw" w Urzdzie [...]

Zarządzenie Nr 120.9.2014

w sprawie regulaminu pożyczek na cele mieszkaniowe [...]

Zarządzenie Nr 120.8.2014 z dnia 16 kwietnia 2014r.

w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy.    ' [...]

Zarządzenie Nr 120.7.2014 z dnia 2 kwietnia 2014r.

w sprawie powierzenia funkcji koordynatora realizacji Projektu "E-Liderzy Pałuk i Krajny-nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców" w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 120.6.2014 z dnia 24 marca 2014r.

w sprawie przekazania stanowiska do spraw gospodarki gruntami w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.5.2014 z 25 lutego 2014r.

zmieniające zarządzenie Nr 3/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie regulaminu pożyczek na cele mieszkaniowe [...]

Zarządzenie Nr 120.4.2014 z dnia 5 lutego 2014r.

zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie tworzenia i prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej przez organy Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.3.2014 z dnia 30 stycznia 2014r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 roku dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.2.2014 z dnia 2 stycznia 2014r.

zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia upoważnień do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej i podpisywania pism z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.1.2014 z dnia 2 stycznia 2014r.

w sprawie powierzenia stanowiska Kierownika Referatu Finansowo - Budżetowej Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza [...]

metryczka