2003r.

2003r.

Zarządzenie Nr 18/2003

w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 17/2003

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej spisu z natury opakowań, towarów, materiałów oraz środków trwałych, do których dostęp jest utrudniony oraz gruntów. [...]

Zarządzenie Nr 16/2003

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pranie przydzielonych sortów mundurowych strażnikom Straży Miejskiej w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 15/2003

w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Reagowania [...]

Zarządzenie Nr 14/2003

 w sprawie limitu kwot za używanie służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych. [...]

Zarządzenie Nr 13/2003

 w sprawie przesunięć pracowników w ramach referatów i zmiany zakresów zadań i obowiązków. [...]

Zarządzenie Nr 12/2003

 w sprawie powołania zespołu do spraw obsługi administracyjno - technicznej komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Mroczy zarządzonych na dzień 7 grudnia 2003 r. [...]

Zarządzenie Nr 11/2003

 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej środków trwałych w użytkowaniu w Poradni Stomatologicznej w Mroczy przy ul. Postępu 3 oraz w Gabinetach Stomatologicznych w Szkole Podstawowej w [...]

Zarządzenie Nr 10/2003

 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta i Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 9/2003

 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do likwidacji kotłów będących na wyposażeniu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "AWICENNA" w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 8/2003

 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej środków trwałych, wyposażenia i księgozbioru w Szkole Podstawowej w Kosowie. [...]

metryczka