2016r.

2016r.

Zarządzenie Nr 120.24.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 grudnia 2016r.

w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy, wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące [...]

Zarządzenie Nr 120.23.2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 28 listopada 2016r.

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i Zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.22.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 listopada 2016r.

w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych [...]

Zarządzenie Nr 120.21.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 listopada 2016r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Ewy Iciek [...]

Zarządzenie Nr 120.20.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 listopada 2016r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.19.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 września 2016r.

w sprawie wprowadzenia do użytku założeń i schematu akcji kurierskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.18.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 września 2016r.

w sprawie wprowadzenia do obowiązywania Karty procedur audytu wewnętrznego oraz Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego [...]

Zarządzenie Nr 120.17.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie Regulaminu Zamówień Publicznych Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.16.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.14.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 lipca 2016r.

zmieniające "Instrukcję w sprawie klasyfikowania, ewidencji i obrotu składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy" [...]

Zarządzenie Nr 120.11.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 kwietnia 2016r.

w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.10.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 kwietnia 2016r.

w sprawie wprowadzenia polityki antykorupcyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.9.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 kwietnia 2016r.

w sprawie wprowadzenia procedury antymobbingowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.8.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 kwietnia 2016r,

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.7.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 marca 2016r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Finansowo-Budżetowym [...]

Zarządzenie Nr 120.6.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 lutego 2016r.

wprowadzające "Instrukcję w sprawie klasyfikowania, ewidencji i obrotu składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy" [...]

Zarządzenie Nr 120.5.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 lutego 2016r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Sołectwie Kosowo [...]

Zarządzenie Nr 120.4.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 stycznia 2016r.

w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu (organ) Gminy Mrocza i jednostki budżetowej-Urząd Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.3.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 stycznia 2016r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Aplikant Straży Miejskiej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.2.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 stycznia 2016r.

w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.1.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 stycznia 2016r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

metryczka