2013r.

2013r.

Zarządzenie Nr 120.22.2013

w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy używanego w celach służbowych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy oraz dyrektorów i kierowników podległych jednostek [...]

Zarządzenie Nr 120.21.2013

zmieniające Regulamin Okresowej Oceny Pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.20.2013

w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne [...]

Zarządzenie Nr 120.19.2013

zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie pracy Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.18.2013

w sprawie przekazania stanowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.17.2013

w sprawie akredytacji systemu teleinformatycznego "SEZAM" [...]

Zarządzenie Nr 120.16.2013

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.15.2013

zmieniające Zarządzenie Nr 0151/70/09 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 120.14.2013

w sprawie powołania komisji dla oceny dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w Archiwum Zakładowym przy Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie. [...]

Zarządzenie Nr 120.13.2013

zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia upoważnień do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej i podpisywania pism z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.12.2013

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Referatu ł mansowo - Budżetowego w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 120.11.2013

w sprawie powołania komisji dla oceny przechowywanych w depozycie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza dokumentacji niearchiwalnej z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mroczy przeprowadzonych w dniu 28 października 2012 r. [...]

Zarządzenie Nr 120.10.2013

w sprawie powołania komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.9.2013

w sprawie wyznaczenia pracowników do obsługi systemu CEIDG w zakresie przechowywania odpowiednich informacji w tym systemie [...]

Zarządzenie Nr 120.8.2013

zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0152/16/2009 z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Moczy [...]

Zarządzenie Nr 120.7.2013

w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.6.2013

w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pana Szymona Wiese - Podinspektora d/s promocji w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.5.2013

w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej i podpisywania pism z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.4.2013

w sprawie zmiany na stanowisku Kierownika Referatu Finansowo-Budżetowego [...]

Zarządzenie Nr 120.3.2013

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.2.2013

w sprawie przekazania stanowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.1.2013

w sprawie przekazania stanowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza [...]

metryczka